Parodontit mer än dubbelt så vanligt vid hjärtinfarkt
Forskarna jämförde drygt 200 hjärtinfarktpatienter med drygt 100 friska kontroller. Foto: Colourbox

Parodontit mer än dubbelt så vanligt vid hjärtinfarkt

9 maj 2014
Dela artikeln

Personer som har drabbats av en akut hjärtinfarkt har mer än dubbelt så hög sannolikhet att också lida av parodontit.

Det kan grekiska forskare visa efter att ha undersökt drygt 200 hjärtinfarktpatienter utan diabetes och jämfört med drygt 100 friska matchade kontroller vid kardiologkliniken på Hippokrationsjukhuset i Aten.

De tidigare högst varierande resultaten för studier som undersökt sambandet mellan hjärtsjukdom och parodontit menar forskarna beror på att de äldre studierna varit väldigt olika med varierande patientpopulationer och parodontit-definitioner.

I denna studie var sambandet stabilt oavsett vilka kliniska mått som användes för att mäta parodontiten och blev bara starkare när mer strikta mått för parodontit användes. Något som forskarna menar styrker studiens resultat.

Källa:

Kodovazenitis G, Pitsavos C, Papadimitriou L, Vrotsos IA, Stefanadis C, Madianos PN. Association between periodontitis and acute myocardial infarction: a case–control study of a nondiabetic population. J Periodont Res 2014; 49: 246–52.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jre.12101/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch