Experten: ”Kan tvingas ge billig vård”

Metod 20 apr 2015
Dela artikeln
Oftast går det att erbjuda god vård till hemlösa, missbrukare och andra som inte själva kan betala för vården, men det är inte alltid den vården är den bästa. Det anser Patricia De Palma, övertandläkare vid institutionen för odontologi vid Karolinska institutet i Huddinge. Hon ger tandvård till hemlösa vid Pelarbacken på Söder i Stockholm.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch