Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

Nyheter

Granskningstandläkare blir permanent tjänst

Höga kostnader och många felaktiga fakturor för nödvändig tandvård i Region Stockholm ledde till rubriker om ”tandvårdsfusk”. Nu ska en anställd tandläkare fortsätta att granska vård­givarna.

Nyheter

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Nyheter

Bättre munhälsa för dementa

Munhälsan ska förbättras hos kvinnor och män med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd för munhälsoinsatser.

Nyheter

Glädje att ge vård till dem som saknar medel

Ska jag ge den vård jag anser vara motiverad eller den som socialförvaltningen ersätter? Den svåra frågan brottas tandläkare Ingvar Persson ofta med när han behandlar patienter som får tandvård bekostad av kommunen.

Okategoriserade

Experten: ”Kan tvingas ge billig vård”

Oftast går det att erbjuda god vård till hemlösa, missbrukare och andra som inte själva kan betala för vården, men det är inte alltid den vården är den bästa.

Okategoriserade

Här står de äldre i fokus

De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Okategoriserade

Skärpt fakturakontroll i Västra Götaland

Kontrollen av fakturor och behandling i samband med nödvändig tandvård kommer att skärpas i Västra Götaland.
– Vi inför successivt ett unikt system för att garantera säker och god vård, säger Ann-Marie Olhede, chef för tandvårdsenheten i regionen.

Nyheter

Skarp kritik mot nödvändig tandvård i Västra Götaland

Det finns allvarliga brister i vården av mer än var tionde patient som fått nödvändig tandvård i Västra Götaland. Det konstaterar revisorerna i en rapport. Nu ska en åtgärdsplan sättas in för att komma till rätta med bristerna.

Nyheter

Fler tackar nej till munhälsobedömningar

Drygt 93 000 personer fick munhälsobedömningar 2011. Det är en minskning med cirka sex procent jämfört med 2010. Andelen som tackar nej har ökat.

Nyheter

”Äldre behöver hjälp innan de blir sjuka”

– Många äldre riskerar att bli utan nödvändig tandvård eftersom munhälsan inte tas med i biståndsbedömningarna, säger Gunilla Klingberg.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons