Annons

Annons

ABC startar nätverk för forskande kliniker

Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC) har startat ett praktikbaserat nätverk. Det börjar blygsamt med ett projekt som tre kliniker i Stockholms län samarbetar om, men förhoppningen är att nätverket ska växa.

Nätverkets första projekt ska jämföra två behandlingsmetoder på karies i primära molarer: fullständig exkavering och ofullständig exkavering.
– Fullständig exkavering är i dag det vanligaste sättet att behandla karies i primära molarer, men det finns en del studier som har visat att ofullständig exkavering också fungerar bra. I så fall är det kanske snabbare och mer skonsamt, säger Margaret Grindefjord, pedodontist vid Eastmaninstitutet och ABC:s föreståndare.
Cirka åtta tandläkare vid folktandvårdsklinikerna i Skogås och Väsby samt Praktikertjänsts Brotandläkarna i Stockholms län börjar med projektet efter sommaren när den etiska prövningen är klar. Álfheiður Ástvaldsdóttir, universitetsadjunkt vid Karolinska institutet (KI), leder projektet.
100-tals barn ingår
Ett antal hundra barn mellan tre och åtta år kommer att ingå i studien. De som vill delta blir slumpmässigt tilldelade en behandlingsmetod. Data samlas in under mellan ett halvår och ett år och barnen kommer att följas upp efter ett år och igen efter två år.
– Vi börjar med detta projekt eftersom det är en angelägen fråga och en åtgärd som är lätt att utföra. Ju enklare man gör saken desto enklare blir det för behandlare att medverka i studier, säger Margaret Grindefjord.
På sikt är det tänkt att det praktikbaserade nätverket kommer att ha flera projekt som löper parallellt, och att intresserade kliniker ska enkelt kunna anmäla sitt intresse för att ingå i nätverket och delta i projekt.
Hur påverkar hälsovägledare?
Margaret Grindefjord hoppas att nätverkets andra projekt kommer igång i slutet av året.
– Det blir ett projekt som utvärderar effekten av hälsovägledare från barnhälsovården som besöker barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden och informerar bland annat om kost och tandborstning, berättar hon.
Hoppas bli nationellt centrum
ABC startades i Stockholms län i mars 2016, främst för att forska inom barn- och ungdomstandvård och överföra evidensbaserade metoder till tandvården.
– Förhoppningen är att vi ska hitta nya sätt att utjämna socioekonomiska skillnader i munhälsa hos barn i olika områden i Stockholms län. På sikt hoppas vi bli ett nationellt centrum, berättar Margaret Grindefjord.
Bakom ABC står Folktandvården Stockholms län AB, KI:s odontologiska institution samt SLL. Aktörerna har samverkat tidigare inom barn- och ungdomstandvård, men ABC och ABC:s praktikbaserade nätverk är nya sätt att fördjupa samarbetet.
Läs mer om ABC på www.akademiskbarntandvard.se.
Janet Suslick
 
 

Upptäck mer