Annons

Annons

Amalgam förbjuds helt

Undantaget från Sveriges förbud mot att använda dentalt amalgam upphör från 1 juli 2018. Det har Kemikalieinspektionen beslutat.

Sedan 1 juni 2009 har det varit förbjudet att använda dentalt amalgam på barn och ungdomar samt friska vuxna. Däremot har det varit möjligt att i undantagsfall använda amalgam på vuxna patienter inom sjukhustandvården – om det har funnits särskilda medicinska skäl och om andra behandlingsmetoder inte väntats ge tillräckligt bra resultat i det enskilda fallet.
Bara ett fåtal kliniker har utnyttjat undantaget på ett mycket begränsat antal patienter sedan 2009. Användningen är så låg att den inte motiverar undantaget, enligt Kemikalieinspektionen.
Den som ändå vill använda amalgam i enskilda fall efter den 1 juli nästa år kan söka dispens hos Kemikalieinspektionen.

Upptäck mer