Annons

Annons

Anna Jinghede blir rättsodontolog

Anna Jinghede, tandläkare och kriminaltekniker i Örebro, blir rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket den 30 maj.

Det är en ny heltidstjänst. Halva jobbet består av forskning om grovt våld mot barn.
– Det är en fantastisk möjlighet att göra stor samhällsnytta och höja kunskapen om de värsta av brott, säger hon.
Anna Jinghede planerar att skriva en doktorsavhandling.
Identifierar avlidna
På den andra delen av tjänsten kommer hon att arbeta parallellt med Irena Dawidson, som i dag är Sveriges enda heltidsarbetande rättsodontolog.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att identifiera avlidna när det inte går att fastställa identiteten på vanligt sätt. Det kan handla om brandoffer eller skelettdelar. Rättsodontologer kan också hjälpa till med identifiering i samband med större olyckor och katastrofer där många har omkommit.
Rättsodontologerna jämför den avlidnas tandstatus med röntgenbilder, tandvårdsjournaler och andra uppgifter från tandvården. När en oidentifierad kropp anträffas, görs först en kontroll i ”försvinnanderegistret”, ett dataregister om hundratals försvunna personer och oidentifierade kroppar. Registret innehåller även odontologisk information.
Medicinsk åldersbedömning, till exempel för ensamkommande ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, kan vara en annan arbetsuppgift för rättsodontologerna.
– Socialstyrelsen ser över rekommendationerna för åldersbedömning. Vi avvaktar rapporten och vad den innebär ur rättsodontologisk synvinkel.
Skriver rättsintyg
Anna Jinghede har också planer på att höja kunskapen hos tandläkare så att de kan upptäcka tecken på våld och skriva rättsintyg om skador i munhålan.
– Det görs i väldigt låg utsträckning i dag, säger hon.
En uppgift som Anna Jinghede vill utöka i tjänsten som rättsodontolog är att i samarbete med rättsläkare undersöka levande människor som har varit utsatta för våld.
– Eftersom en stor del av skadorna som uppstår i samband med misshandel drabbar ansiktet och munnen bör det ske i större omfattning än hittills, anser hon.
Kriminaltekniker och krönikör
Sedan 2011 har Anna Jinghede varit kriminaltekniker i Örebro län. Vid sidan av polisjobbet är Anna Jinghede krönikör i Tandläkartidningen. Undervisning och att medverka i tv-program är andra återkommande uppdrag.
Anna Jinghede gick ut tandläkarutbildningen vid Karolinska institutet 2003. Färdigutbildad polis blev hon 2009.

Upptäck mer