Annons

Annons

Nyheter 2022-09-15

Apkoppor syns ofta först i munnen

Apkoppsvirus, mogna (rosa) och omogna (blå) viruspartiklar från en hudlesion.

Foto: Cynthia S Goldsmith, Russell Regnery; Courtesy CDC Image library

Vanliga första tecken på apkoppor är fläckar och papler i munnen. Tandläkaren kan därför vara den första att upptäcka apkoppor hos en patient.

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) beslutade den 23 juli i år att utbrottet av apkoppor ska klassificeras som ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Under senare veckor har dock smittspridningen planat ut i de flesta länder i Västvärlden.

Hittills har 168 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Huvudsakligen är det män i åldern 20–65 år som drabbats. Spridningen sker främst genom sexuella kontakter män emellan, men också genom direkt eller indirekt kontakt med kroppsvätskor.
Hos 25 procent av fallen med apkoppor är de första tecknen sår, fläckar och papler i den orala slemhinnan, vilket betyder att det kan vara hos tandläkaren som de första tecknen observeras. Andra symtom är huvudvärk, feber, muskel- och ryggvärk, hudrodnad och genitala sår.

De gängse skyddsåtgärderna mot kontakt- och aerosolsmitta i en tandläkarklinik är sannolikt tillräckliga för att förhindra smittspridning.

Källor

Folkhälsomyndigheten m fl
Int Dent J; Samaranayake L & Anil S

Upptäck mer