Apkoppor syns ofta först i munnen

Vanliga första tecken på apkoppor är fläckar och papler i munnen. Tandläkaren kan därför vara den första att upptäcka apkoppor hos en patient.

Nyheter

AI på väg in i tandvården

Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.

Forskning

Håll koll på muncancern

Enklare biopsimetoder kan underlätta screening och samarbetet mellan specialist- och allmän­tandvård. Och öka intresset hos allmäntandläkarna för ­munslemhinne­förändringar.

Metod, Klinik & Praktik

Tandläkare kan rädda liv

Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.

Karriär & Porträtt

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, Klinik & Praktik

Upptäck farliga förändringar i tid

Allmäntandläkare måste bli bättre på att upptäcka förändringar i slemhinnorna och avgöra när det behövs en remiss till specialist. Det anser Göran Kjeller, specialist i käkkirurgi.

Material och metod

 

”Var ärlig och informera om riskerna”

– Viktigt är att fråga patienten vid varje besök hur det står till med tobaken, men även alkoholen. Vidare att man visar patienten på förändringar som man hittar och som är tobaksrelaterade och ger tips och råd utifrån förbundets skrift. Om patienten behöver hjälp, skicka en remiss på rökavvänjning om man inte själv har kunskap....

Material och metod

 

Stort vårdbehov hos medelålders patienter

En stor andel av tandvårdens resurser går åt till behandling av medelålders personer. Men tandvården kan bli bättre på att ta hand om dessa patienter.

Nyheter

Biopsi kan avslöja svåra sjukdomar

– Fler borde ta biopsier på sina patienter, anser Karin Garming-Legert vid käkkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Material och metod

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons