Annons

Annons

Arbetsmarknaden i balans för tandläkare

Arbetsmarknaden för tandläkare är i balans. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i Nationella planeringsstödet 2015.

Socialstyrelsens bedömning av arbetsmarknadsläget baseras på en undersökning om tillgång och efterfrågan på tandvårdspersonal i folktandvården. Enkäten skickades ut hösten 2014. 16 av landets 21 landsting och regioner svarade.
Tolv landsting anser att möjligheterna att rekrytera tandläkare är goda eller mycket goda. Fyra landsting anser fortfarande att rekryteringsmöjligheterna är dåliga.
Efterfrågan är större för erfarna tandläkare än för nyutbildade. Det finns också stora regionala skillnader. Även inom regionerna kan det vara svårare att rekrytera till mindre orter än till större.
Brist på tandsköterskor
13 av 16 landsting och regioner uppger att tillgången på tandsköterskor är otillräcklig. Bara tre bedömer att det råder balans.
När det gäller tandhygienister bedömer 11 att efterfrågan överstiger tillgången medan de övriga 5 anser att det råder balans.
Statistik om tandvårdspersonal
Rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister, från november 2012. Ett axplock:
7 699 tandläkare jobbade inom tandvården, varav 891 specialister.
473 tandläkare arbetade med utbildning och administration, varav 124 specialister.
Antal tandhygienister per tandläkare är störst i Gävleborgs län (1,2) och minst i Stockholm och Kronoberg (0,4).
Läs mer i Socialstyrelsens rapport Nationella planeringsstödet 2015.

Upptäck mer