Annons

Annons

Åtta av tio vuxna har erosionsskador på tänderna

Så många som åtta av tio vuxna svenskar har erosionsskador på sina tänder och mer än var fjärde har dessutom cervikala kildefekter, visar ny svensk studie.

Många tandsjukdomar, som karies och parodontit, har stadigt minskat i Sverige under de senaste decennierna, men tanderosion är ett problem som ökar. När det gäller forskningen har fokus legat på barn och ungdomar där det finns studier som visar hur 10–20 procent av svenska barn och ungdomar har erosionsskador som gått igenom hela emaljen.
Nu har svenska forskare tittat på förekomsten i den vuxna befolkningen i en studie på drygt 800 personer mellan 20 och 90 år, och omfattningen överraskade.

Susanna Gillborg

Susanna Gillborg


– Min hypotes var att vi skulle hitta ero­sionsskador hos fler än 50 procent av de vuxna, men vi fann det hos närmare 80 procent, säger Susanna Gillborg, ST-tandläkare och doktorand vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
Hon är förstaförfattare till studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Oral Rehabilitation.
Tanderosion innebär skador på tänderna orskade av syra, antingen från sur kost eller magsyra vid exempelvis reflux eller i enstaka fall från yrkesexponering.

Syra och käkkraft

Knappt 5 procent av de undersökta personerna hade omfattande skador. I den gruppen var sex av tio personer män, och i gruppen som var helt fria från erosion var sju av tio personer kvinnor. Det är en könsfördelning som har setts i tidigare studier, men orsaken till att män har mer erosionsskador än kvinnor är ännu oklart.
– Det finns en hypotes om att män är starkare i sina käkar och därför utsätter tänderna för större krafter. Om man lägger ihop syra och käkkraft så kanske det kan förklara varför män drabbas värre, säger Susanna Gillborg.
Den aktuella studien kunde inte ge några svar på vilka faktorer som låg bakom slitaget. Däremot kunde den visa att sådant som muntorrhet, rökning, snus, alkohol, läkemedel, yrke eller temporomandibulära problem inte hade någon påverkan. Det enda som visade sig vara ett signifikant samband var daglig konsumtion av frukt.

Överkonsumtion av frukt

– Frukt är nyttigt för att det innehåller mycket vitaminer och fibrer, men också mycket syra, framför allt i sura äpplen och citrusfrukter. Saliven har visserligen en förmåga att neutralisera syra, så det som är skadligt är överkonsumtion av frukt. Men hur mycket frukt som är överkonsumtion är det ingen som vet, säger Susanna Gillborg.
Ett annat fynd som förvånade henne var att mer än var fjärde person i studien uppvisade cervikala kildefekter.
– Hos 78 procent av alla individer hade tandköttet dragit sig tillbaka och 28 procent hade minst en kildefekt cervikalt, men det var många som hade många och djupa kildefekter. Det blev jag lite överraskad av, säger Susanna Gillborg.

Upptäck mer