Tandhygienist planerade protetisk behandling

Det var en tandhygienist som föreslog att patienten skulle genomgå en protetisk behandling. En tandläkare utförde sedan behandlingen, utan att själv undersöka patienten. Nu riktar IVO kritik mot både tandläkaren och tandhygienisten.

Etik

Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

I en finsk studie var blödande tandköttsfickor kopplat till seborroisk dermatit och nummulärt eksem.

Forskning

Omega-3 minskar tecken på parodontit

Omega-3 minskar flera mått på parodontit, enligt en systematisk översikt.

Forskning

Icke-kirurgisk behandling minskar tandköttsfickor till hälften

Icke-kirurgisk behandling minskar antalet djupa tandköttsfickor till hälften eller mer. Det visar en metaanalys på 27 uppföljningsstudier.

Forskning

Probiotika utan effekt vid parodontal behandling

I en metaanalys av tio randomiserade dubbelblindade kontrollerade studier sågs ingen signifikant skillnad i tandfickors djup eller antal djupa tandfickor mellan patienter med placebo eller med probiotika.

Forskning

Remiss i tid kan rädda tänder

Mät fickdjupet på alla patienter, behandla gingivit och remittera patienter med parodontit till specialist om tandköttsfickorna inte minskar efter ett par rundor med depuration och utvärderingar. Det råder Maryam Pourmousa, parodontolog i Stockholm.

Metod, klinik & praktik

Så gör du för att undvika IVO-kritik

Varje år får ett antal tandläkare kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att de inte har behandlat parodontal sjukdom alls, eller inte har behandlat den på rätt sätt.

Nyheter

Parodontit är måttligt ärftligt

En stor svensk tvillingstudie utforskade hur mycket arv påverkar grad av parodontit. Svaret: Omkring 40 procent. 

Forskning

Försämrad glukoskontroll kan öka risken för parodontit

Försämrad glukoskontroll hos personer mellan 31 och 46 år kan vara en riskfaktor för utvecklandet av parodontit, visar ny studie från Finland.

Forskning

Åtta av tio vuxna har erosionsskador på tänderna

Så många som åtta av tio vuxna svenskar har erosionsskador på sina tänder och mer än var fjärde har dessutom cervikala kildefekter, visar ny svensk studie.

Forskning

Hjärtproblem kan bero på orala infektioner i barndomen

Begynnande hjärtproblem som subklinisk ateroskleros är vanligare hos medelålders individer som hade orala infektioner som barn. Finska forskare föreslår ett samband efter 27 år lång studie.

Forskning

Antiseptiskt sköljmedel har kortvarig effekt på tandköttsfickor

Att använda ett antiseptiskt sköljmedel innehållande polyhexamethylen guanidin, PHMG, i samband med icke-kirurgisk parodontitbehandling kan ge en övergående förbättring av djupet på tandköttsfickorna.

Forskning

Tydligt samband mellan alzheimer och parodontit

Patienter med nedsatt kognition har mer än tre gånger så hög risk att ha karies och alzheimerpatienter mer än 15 gånger så hög risk att ha tandfickor djupare än 6 millimeter.

Forskning

Parodontit minskar i Sverige

Allt fler svenskar är parodontalt friska eller har mycket små parodontala skador. Samtidigt har antalet egna tänder stadigt ökat i befolkningen, visar svensk 40-årsstudie.

Forskning

Tandborstning förebygger parodontit

Att borsta tänderna skyddar inte bara mot karies utan också mot parodontit. Det kan brittiska och finska forskare nu slå fast.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons