Annons

Annons

Avtalstvist hamnade i tingsrätten

Efter ett antal år inom folktandvården började Behrooz Ghahreman som konsulttandläkare på en privatägd klinik. Han hamnade i konflikt med uppdragsgivaren och tvisten ligger nu hos tingsrätten. Hans råd till kollegor: skriv inte på kontrakt som du inte riktigt förstår.

Behrooz Ghahreman flyttade till Sverige för kärlekens skull i slutet av 2008. Han var 27 år, hade tagit tandläkarexamen i Iran året innan och gjort sin militärtjänstgöring som tandläkare där i drygt ett år.
De första åren i Sverige studerande han svenska, gjorde kunskapsprovet för att få svensk tandläkarlegitimation och praktiserade på en klinik i Vårgårda mellan Göteborg och Falköping.
Hösten 2011 fick han svensk legitimation och började arbeta som tandläkare på Folktandvården Falköping. Livet rullade på. Han jobbade ett antal år inom folktandvården i Västra Götaland, fick en son, skilde sig och bytte jobb.
Blev konsult
Han började arbetade som konsulttandläkare på Göteborg Tandläkargrupp i centrala Göteborg. Till en början gick det bra, men villkoren ändrades i juli 2019 när nya momsregler infördes för konsultverksamhet.
– De hade sagt att om jag blev vårdgivare skulle vi slippa betala moms, men de kunde inte fixa det. Några dagar inpå juli kom chefen med ett nytt kontrakt och sade att jag måste skriva på om jag ville fortsätta jobba.
Kände sig pressad
Behrooz kände sig pressad. Han förstod inte fullt ut innebörden av det nya kontraktet, men litade på uppdragsgivaren och skrev på.
Provisionen skulle sänkas från 40 till 35 procent och då skulle uppdragsgivaren betala moms. Men det fanns flera ändringar.
– De lade till att vi som jobbade som konsulter inte fick jobba inom tre kilometers avstånd från kliniken i ett år om vi slutade där.
Blev uppsagd
De riktiga problemen började 11 september 2019.
– Från ingenstans kom klinikchefen och sade att den andra ägaren ville prata med mig. Han påstod att jag inte var så bra på att behålla akuta patienter på kliniken och sade att de inte vill fortsätta jobba med mig.
Behrooz kontrollerade chefens uppgifter och såg att hans statistik var fel. När han konfronterade chefen med det, sade chefen: ”Vi har redan bestämt oss.”
Tvist med chefen tär
Han hade tre månaders uppsägningstid och fortsatte arbeta. De första veckorna var som tidigare, men sedan började hans patienter bokas om till andra behandlare.
– Det går inte att jobba som konsult utan patienter. Men jag hade två patienter med stora behandlingar som skulle avslutas. Jag räknade med att tjäna 35 procent av 100 000 kronor på dem när behandlingarna var avklarade.
I slutet av november skulle Behrooz Ghahreman sätta fast protetiken och ta betalt.
– Dagen innan skickade chefen ett sms och sade att jag inte fick komma till kliniken. Han spärrade samtidigt min inloggning till journalsystemet, som jag hade tillgång till hemifrån.
Utan tillgång till journalsystemet kunde han inte räkna ut sin omsättning för att skicka faktura.
– Dessutom betalade de inte fakturan från månaden innan.

”Då blandade chefen också in en jurist, tyvärr en väldigt bra jurist.”

Behrooz Ghahreman tog kontakt med en jurist och gick vidare till tingsrätten.
– Då blandade chefen också in en jurist, tyvärr en väldigt bra jurist, och krävde mig på en halv miljon kronor, bland annat för kontraktsbrott.
Han hade nämligen börjat jobba på en annan klinik som låg i centrala Göteborg. De hävde också att vissa behandlingar som Behrooz Ghahreman hade gjort måste göras om och att han var skyldig pengar för dem.
Känner sig illa behandlad
– De sade att de skulle släppa sina krav om jag drog tillbaka kraven hos tingsrätten, men det har jag inte gjort. Det här handlar inte bara om pengar, utan jag har mått dåligt sedan de sade upp mig. Jag kan inte förstå varför de har behandlat mig som de har gjort.
Nu försöker Behrooz Ghahreman se framåt. Han startar en egen klinik och börjar ta emot patienter inom kort.
Janet Suslick

Kräver varandra på pengar

Göteborg Tandläkargrupp avslutade samarbetet med Behrooz Ghahreman på grund av patient- och vårdkvalitetrelaterade problem, enligt Miguel Carmenes, vd och klinikchef på Göteborg Tandläkargrupp.
Behrooz Ghahremans bolag hade en god omsättning och rent ekonomiskt var det negativt för Göteborg Tandläkargrupp att säga upp avtalet, berättar Miguel Carmenes.
– Tyvärr fanns det patient- och vårdkvalitetrelaterade problem som medförde att vi var tvungna att avsluta samarbetet.
Avtalet justerades
Avtalet som Göteborg Tandläkargrupp använder med sina konsulter bygger på ett avtal från Privattandläkarna, enligt Miguel Carmenes. Två justeringar gjordes i samband med de nya momsreglerna som infördes förra året.
– Vi gjorde 2019 en ny överenskommelse med samtliga våra konsulter där vi fördelade kostnadsökningen mellan oss och konsulterna lika, säger han.
Konkurrensklausulen infördes enligt honom inte då. Den fanns med även i Behrooz Ghahremans tidigare avtal. Justeringen som gjordes i det nya avtalet innebar att den geografiska radien där konsulterna inte fick arbeta minskades från fem kilometer till tre kilometer.
– Konkurrensbegränsningen gäller i tolv månader varefter konsulten är fri att arbeta även inom tre kilometer ifrån oss.
Bröt mot konkurrensklausulen
Behrooz Ghahreman arbetade på en klinik som låg närmare än tre kilometer från Göteborg Tandläkargrupp både under och direkt efter pågående avtal, enligt Miguel Carmenes. Men det är inte anledningen till att samarbetet avslutades.
Miguel Carmenes tillbakavisar Behrooz Ghahremans påstående att patienter styrdes om till andra tandläkare.
– Behrooz Ghahreman meddelade att han önskade ta ut semester. Det visade sig senare att han istället började arbeta på en annan klinik under pågående uppsägningstid.
Han bestrider också uppgiften att Behrooz Ghahreman spärrades från journalsystemet för att hindra honom från att skriva fakutor.
– Det är riktigt att vi spärrade Behrooz Ghahremans möjlighet att logga in i systemen på distans, men han hade möjlighet att under uppsägningstiden komma in till kliniken för att utföra arbete eller granska sin omsättning.
Betalade inte fakturorna
Det stämmer dock att Göteborg Tandläkargrupp inte har betalat ett par av fakturorna från Behrooz Ghahreman. Frågan ligger nu i tingsrätten.

”Nu ser vi fram emot att få en oberoende bedömning från domstolen.”

– Vi bestrider kraven från Behrooz Ghahremans bolag avseende oktober och november då vi för egen del har krav som är betydligt större. Det rör sig bland annat om omfattande patientgarantifall samt återkrav från Försäkringskassan på grund av felaktigt inrapporterad vård. Våra krav kommer att preciseras i detalj under domstolsprocessen. Vi kommer då även ge in skriftliga underlag som bevis för vår sak.
– Vi hade önskat att det hade gått att komma överens på annat sätt, men nu ser vi fram emot att få en oberoende bedömning från domstolen.
Janet Suslick

Upptäck mer