Annons

Annons

Bara hälften får sjukdomsbehandling

Bara hälften (51 procent) av patienterna mellan 10 och 19 år får sjukdoms- eller förebyggande behandling i samband med reparativ terapi på grund av karies, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Det är andelen barn som fick sjukdomsförebyggande eller sjukdomsbehandlande åtgärder inom sex månader före eller efter reparativ eller restaurativa åtgärder som SKaPa har räknat på i statistiken.
Variationen mellan vårdgivare är stor. Hos några fick en fjärdedel eller färre av barnen sjukdoms- eller förebyggande behandling 2017. Bara 20 procent av kariesbarnen hos Praktikertjänst fick till exempel sådan behandling.
Andelen var också låg hos Folktandvården Jämtland (23 procent) och hos Folktandvården Skåne (25 procent).
Det kan jämföras med Folktandvården Halland, där det är precis tvärtom – 75 procent av kariesbarnen fick sjukdoms- eller förebyggande behandling i samband med reparativ terapi samma år.
Andelen var också hög, minst 70 procent, inom folktandvården i Värmland och Stockholm.

Upptäck mer