Annons

Annons

Bättre keramer målet för ny förening

En ny tvärvetenskaplig organisation för dentala keramer har startats. Academy of Ceramic Odontology in Sweden bildades i december 2020 i Stockholm.

Academy of Ceramic Odontology in Sweden (Acos) är en ideell riksorganisation som samlar tandläkare, tandtekniker, materialforskare och patienter för att driva på utvecklingen av biokeramerna och förbättra keramer som används inom tandvården.
Både enskilda personer och organisationer kan bli medlemmar i Acos. Genom föreningen kan medlemmarna utbyta erfarenheter och utbilda sig på området.
Det är särskilt viktigt att patienter är med, så att forskare och de som är verksamma inom tandvården får kännedom om patienternas krav och önskemål, tycker Zhijian James Shen, Acos första ordförande.
Professor i materialkemi
Zhijian James Shen är professor i materialkemi vid institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Bland mycket annat var han huvudredaktör för boken Advanced Ceramics for Dentistry som publicerades 2013.
Acos kommer att arrangera en vetenskaplig kongress varje vår och enklare höstmöten, kanske på flera orter. Det blir också kurser, seminarier och diskussionsforum när intresse finns, berättar han.
Gränsöverskridande projekt
Vad gäller forskning, kommer Acos att arbeta för projekt över både ämnesgränser och geografiska gränser.
– Både nationella och internationella samarbetsprojekt kommer att övervägas. Synergin mellan grundforskning om avancerad keramik och teknik och behovsdriven, tillämpad forskning är avgörande för utvecklingen av tandvården i den digitala eran, säger Zhijian James Shen.
I denna del av arbetet kommer Acos att samarbete med Stockholm Material Hub (SMH), ett Stockholmsbaserat initiativ som stöds av EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond.
Banbrytande på implantat
Sverige har bidragit till utvecklingen på området. Zhijian James Shen nämner särskilt två svenska innovationer som har varit banbrytande: Per-Ingvar Brånemarks uppfinning titanimplantat på 1960-talet och Matts Anderssons procerateknik, som introducerade cad/cam-framställning av dentala restaurationer på 1980-talet.
Per Vult von Steyern är vice ordförande i Acos. Han är tandläkare och professor vid Malmö universitet. Han undervisar och forskar inom ämnet oral protetik. Hans forskning handlar om dentala keramer, särskilt helkeramiska broar.
– Sällskapet har precis bildats och har ännu inte funnit sina former. Stadgarna är ännu inte spikade, berättar han.
Ny sekreterare i Acos är Noran De Basso, tandläkare som driver Svea Tandklinik i Stockholm.

Upptäck mer