Annons

Annons

Bättre trygghet för företagare och studenter

Redan i sommar kan fler få möjlighet till högre ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. Detta genom ett nytt förslag från regeringen om ändrade regler för sjukpenninggrundade inkomst.

I dag gäller särskilda regler under de första två åren för företagare med enskild firma, men nu vill regeringen även inkludera den som startar ett aktiebolag. Förslaget innebär att man oavsett bolagsform ska kunna få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen man skulle ha haft som anställd.
Studenter som tidigare har arbetat och studerar minst på halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel ska få så kallat SGI-skydd för sin tidigare inkomst. I dag gäller detta om man tar ut fullt studiemedel, men förslaget innebär att det ska gälla oavsett hur mycket studiestöd man tar ut.
Förändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2018 för företagarna, och den 1 juli 2018 för studenterna.

Upptäck mer