Bättre trygghet för företagare och studenter

Redan i sommar kan fler få möjlighet till högre ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. Detta genom ett nytt förslag från regeringen om ändrade regler för sjukpenninggrundade inkomst.

Nyheter

Trygghetssystemen missgynnar studenter

Avskaffa åldersgränsen för bostadsbidrag och räkna studiemedlet som inkomst när sjukpenning och föräldrapenning ska beräknas. Det är några förslag från Saco.

Student

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons