Annons

Annons

Behandla gärna överbett hos nioåringar

Att reglera tänderna hos nioåringar med stort överbett kan minska risken för tandskador, visar en doktorsavhandling som Jenny Kallunki har skrivit.

Ungefär var femte barn har ett postnormalt bett med förstorad horisontell överbitning. Jenny Kallunki, ortodontist i Östergötland, har undersökt hur det påverkar barns livskvalitet i en doktorsavhandling som hon lade fram vid Malmö universitet i slutet av september.
Barn med förstorat överbett, korsbett och normalbett svarade på enkätfrågor om funktion, smärta samt känslomässigt och socialt välbefinnande. Resultaten tyder på att barnen med överbett mår sämre än de andra barnen känslomässigt och socialt, och att det märks redan i nioårsåldern. Att skillnaden kan ses redan i så ung ålder förvånade Jenny Kallunki.
Lika bra att börja tidigt
I studiens kliniska del behandlades barn med postnormalt bett med förstorad horisontell överbitning med en aktivator med inbyggt extra oralt drag (EOD). Behandlingen påbörjades när barnen var nio eller elva år gamla. Barnen var patienter inom folktandvården i Region Östergötland.
Jenny Kallunki jämförde effekterna av nattandställning vid nio- eller elvaårsålder och utvärderade även kostnaderna. Både effekten och kostnaderna var likvärdiga.
Eftersom de flesta tandolyckor sker i unga år är det bättre att behandla redan i nioårsåldern om barnet och barnets föräldrar är motiverade, anser hon. På så vis minskar risken att barnet skadar framtänderna eller blir mobbat för sitt överbett.
Det går även att behandla postnormalt bett med förstorad horisontell överbitning senare med fast tandställning i 13- till 15-årsåldern.
Vad var den största utmaningen under tiden som doktorand?
– Att kombinera först specialistutbildning och sedan arbetet som övertandläkare med forskning på halvtid. Man lär sig parera krockande scheman, säger Jenny Kallunki, som i dag arbetar heltid som ortodontist vid Centrum Ortodonti Pedodonti i Norrköping.
Vad var det roligaste?
– Att arbeta kliniskt men samtidigt ha möjligheten att forska ger ett otroligt varierande och stimulerande arbete. Min forskningsfråga är väldigt patientnära. Det har gett synergieffekter både när jag har arbetat med patienterna och när jag har forskat.
Janet Suslick

Upptäck mer