Annons

Annons

Borstning med fluor skyddar mot karies

Att tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen fungerar mot karies hos barn är vetenskapligt belagt. Men i övrigt finns många kunskapsluckor att täppa igen inom pedodontin. Det visar en ny rapport från SBU.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier som används inom barn- och ungdomstandvården.
Resultatet visar, förutom att borstning med fluortandkräm skyddar mot karies, att det finns stora kunskapsluckor att täppa igen. Luckorna beror antingen på att det saknas forskning eller att forskningen har låg kvalitet.
Det gäller exempelvis tandvårdsrädsla, förebyggande behandling mot karies, diagnostik av karies och tandvård för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.
Enligt SBU kan dagens metoder vara de rätta, men hur effektiva säkra och kostnadseffektiva de är saknas det kunskap om.
Slutsatsen är att mer kvalitativ forskning behövs inom området.

Upptäck mer