Blir barn mindre smarta av tidig fluoridexponering?

Viss forskning tyder på att pre- och perinatal exponering för fluorid i låga doser via vatten och kost kan påverka barns intelligens. Undersökningarnas tillförlitlighet har dock debatterats flitigt under de senaste åren, och då det vetenskapliga läget är oklart bör försiktighetsprincipen tillämpas. Aktuella rekommendationer för användning av dentala fluorider på verkas inte. Fluoridtandkräm, exempelvis, har en vetenskapligt bevisad kariesförebyggande effekt och påverkar inte utvecklingen av kognitiv förmåga.

Vetenskap

Muntorrhet förbisedd kariesfaktor hos yngre

Var fjärde person mellan 25 och 50 år med karies angav att de ofta eller mycket ofta upplevde muntorrhet, visar ny svensk forskning.

Forskning

Var fjärde patient med grav parodontit avstår tandvård

Var fjärde patient med grav parodontit har avstått från tandvård av ekonomiska skäl, trots att de haft tandproblem.

Forskning

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende

Två sessioner med en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få ungdomar med kariesproblem att förbättra sitt orala hälsobeteende, visar svensk studie.

Forskning

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, klinik & praktik

Tillsatt fluorid i dricksvattnet skyddar mot karies

Moderna data från Australien bekräftar sambandet mellan dricksvatten med tillsatt fluor och skydd mot karies.

Forskning

Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.

Vetenskap

Göran Koch har blivit jubeldoktor

Hur var det att disputera för 50 år sedan? – Då fanns inte den strukturerade forskarutbildning som man genomgår i dag, utan man fick arbeta mer på egen hand och söka nödvändig baskunskap. Själva disputationsakten var i stort som nu, men det var vanligare att man hade flera opponenter. Vi var inte så många som...

Nyheter

Bättre med fluor i dricksvatten än i salt

En ny studie visar att fluor i dricksvatten verkar vara mer effektivt än fluor tillsatt i salt.

Forskning

Oron för fluor måste tas på allvar

Den fluororo som brett ut sig under de senaste åren måste tas på allvar och tandvårdspersonalen bli bättre på att hantera patienternas rädsla och ge dem korrekt information. Det framkom vid symposiet FluORO.

Nyheter

Så bemöter du rädslan för fluor

Oro för fluor sprider sig i sociala medier, bland annat i grupper för småbarnsföräldrar. Tandvårdspersonalen behöver kunna förmedla information om fluor på ett pedagogiskt sätt.

Nyheter

Oron för fluor – en semantisk fråga?

Det är språkligt felaktigt att använda ordet fluor när vi menar fluorid, skriver debattören och tandläkaren Peter Stade. Han vill starta ett paradigmskifte som kanske kan lugna oron för fluor.

Debatt

Fluorsköljning blev en succé

Små insatser kan göra underverk för de äldres tandhälsa. Det visar det arbete som bedrivs på äldreboenden i främst Söderhamn och Hudiksvall.

Okategoriserade

Folktandvården bemötte rädslan för fluor

Ger vi våra barn gift? Det var den något provocerande utgångsfrågan för Folktandvårdsföreningens seminarium på onsdagen.

Nyheter

Tandvård på agendan i Almedalen

Äldres munhälsa, jämlik vård och fluor. Tandvården kommer att diskuteras på flera håll i Visby under årets Almedalsvecka.

Nyheter

SBU: Colgates forskning om arginin oetisk

Det finns inga goda vetenskapliga studier som visar att tillsatsen arginin förebygger karies. Studier som företaget Colgate Palmolive gjort har dessutom brutit mot forskningsetiska regler.

Nyheter

Borstning med fluor skyddar mot karies

Att tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen fungerar mot karies hos barn är vetenskapligt belagt. Men i övrigt finns många kunskapsluckor att täppa igen inom pedodontin. Det visar en ny rapport från SBU.

Nyheter

Nu ökar oron för fluor

Mirakelmedlet som förbättrat världens tandhälsa är självklart inom tandvården. Men i dag sprids fluornegativa åsikter som aldrig förr i sociala medier. Nu höjs röster för att tandvården måste ta fram mer fakta om fluor och lära sig att kommunicera på ett bättre sätt med dem som känner oro.

Okategoriserade

Läkemedelsverket ser över sina riktlinjer om fluor

Läkemedelsverket genomför just nu en kartläggning av sina rekommendationer för användningen av produkter som innehåller fluor.

Nyheter

Fluorhalten påverkade inte skelettuppbyggnaden

Det har funnits en misstanke om att ett högt intag av fluor skulle kunna leda till sämre benkvalitet, särskilt hos ungdomar.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons