Annons

Annons

Chockhöjd avgift rullas ut

Nu i februari 2022 påbörjar Läkemedelsverket utskick av sin nya registreringsavgift för tandtekniska labb, som höjs med nästan 1400 procent jämfört med tidigare.

Alla tandtekniska labb i Sverige ska årligen betala en registreringsavgift till Läkemedelsverket (LMV) på 30 000 kronor per år, jämfört med den tidigare summan på 2 150 kronor. Det innebär att avgiften höjts med 1 395 procent.
Skälet är enligt LMV att EU:s förordning MDR 2017/745 medför ökade kostnader för bland annat fler inspektioner. Som tandtekniskt labb räknas också tandläkare som framställer specialanpassade medicintekniska produkter, till exempel protetiska ersättningar. Dessa tandläkare måste också registrera denna verksamhet hos Läkemedelsverket och ha ett kvalitetsledningssystem.

”Det vi kan komma att se är att laboratorier läggs ned, framför allt mindre labb i glesbygd.”

Olle Sahlin

Olle Sahlin


För många mindre dentallaboratorier är den höjda avgiften mycket kännbar. Det har fått Sveriges Tandteknikerförbund att reagera.
— Det vi kan komma att se är att laboratorier läggs ned, framför allt mindre labb i glesbygd, säger förbundets ordförande Olle Sahlin i en intervju i tidningen Tandteknikern.

Samma avgift oavsett storlek

Han påpekar också att medelåldern bland tandteknikerna är hög och en del väljer att lägga ner sin verksamhet i förtid på grund av avgiftshöjningen.
I ett pågående upprop på Facebook mot avgiftshöjningen protesterar många tandtekniker mot att alla labb oavsett storlek och omsättning ska betala samma avgift.

Upptäck mer