Få tillbud anmäls till Läkemedelsverket

Det sker en underrapportering av negativa händelser med medicintekniska produkter inom tandvården. Den bedömningen gör Läkemedelsverket, som nu uppmanar tandläkare att anmäla alla negativa händelser och tillbud som rör medicintekniska produkter.

Nyheter

Förvirring kring journalsystemens risker

Uppfyller svensktillverkade journalsystem för tandvården kraven i EU-bestämmelserna för medicinteknisk utrustning? När frågan ställs till Läkemedelsverket, den myndighet som ska kontrollera efterlevnaden, blir svaret att man helt enkelt inte vet.

Riktlinjer & kvalitet

Läkemedelsverket backar om registreringsavgift

Kritiken mot de nya årsavgifterna, som höjts med 1400 procent jämfört med tidigare år, har varit förödande. Nu backar Läkemedelsverket (LMV) och skjuter fram förfallodatum för avgiftsfakturorna för medicintekniska produkter till den 31 maj 2022.

Nyheter

Chockhöjd avgift rullas ut

Nu i februari 2022 påbörjar Läkemedelsverket utskick av sin nya registreringsavgift för tandtekniska labb, som höjs med nästan 1400 procent jämfört med tidigare.

Nyheter

Läkemedelsverket vill chockhöja registreringsavgift

Läkemedelsverket (LMV) vill chockhöja av registreringsavgiften med 1400 procent för tandtekniska laboratorier och tandläkare som tillverkar specialanpassade produkter, exempelvis protetiska ersättningar.

Nyheter

Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Det är ett stort problem, anser Nazeem Seyed, ägare till tandvårdskedjan Sverigekliniker AB.

Nyheter

Försäljningsstopp för tandblekningspenna

En tandblekningsprodukt har fått underkänt av Läkemedelsverket på grund av att svensk märkning saknas på innerförpackningen.

Nyheter

Den andra epidemin

I skuggan av covid-19 kämpar USA mot en annan epidemi, opioid-­epidemin, som dödar tusentals människor varje år. Samtidigt som nya studier från USA påvisar tandläkarnas betydelse för att minska opioidberoendet har Läkemedelsverket i Sverige publicerat en ny del­rapport om svenska förskrivningar av opioider mellan 2006 och 2018.

Nyheter

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

Två självtester för covid-19 förbjuds

Två självtester för covid-19 som marknadsförs i Sverige förbjuds nu av Läkemedelsverket. Ett av testen säljs av ett företag som även säljer tandblekningsprodukter.

Covid-19

Fler får ansvar för krisberedskapen

Regeringen har gett Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar. De blir därmed beredskapsansvariga myndigheter.

Nyheter

Ny CE-märkning hotas av brexit

En ny EU-lagstiftning kring medicintekniska produkter trädde i kraft i maj 2017 och ska börja tillämpas fullt ut i maj 2020. Den nya lagstiftningen kräver på sikt ny CE-märkning av medicintekniska produkter, något som hotas att försenas av oklarheterna kring brexit.

Nyheter

Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukt

Läkemedelsverket går nu ut varnar för en blekningsprodukt som säljs på internet. Produkten innehåller hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som är säkert.

Nyheter

Begränsad tillsyn av tandtekniska labb

Läkemedelsverket gör få kontroller av tandtekniska labb. Bara nio kontroller har gjorts sedan början av 2016.

Nyheter

Bristfällig rapportering äventyrar patientsäkerhet

Tandläkare är skyldiga att anmäla problem med tandtekniska arbeten till Läkemedelsverket, men så få anmäler brister att patientsäkerheten äventyras, enligt Mitra Ghannad på Läkemedelsverket.

Nyheter

Nya lagar om medicinteknik

En ny lagstiftning om medicintekniska produkter träder i kraft i Europa den 25 maj i år. Bland annat skärps kraven på spårbarhet.

Nyheter

Antibiotikariktlinjer utreds efter ökning av endokardit

Efter att antalet fall av endokardit har ökat i England utreds nu riktlinjerna för antibiotikaprofylax.

Nyheter

Läkemedelsverket ser över sina riktlinjer om fluor

Läkemedelsverket genomför just nu en kartläggning av sina rekommendationer för användningen av produkter som innehåller fluor.

Nyheter

”Rekommendationerna är inte motstridiga”

Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotikaprofylax till personer med vissa hjärtfel strider inte mot varandra. Det skriver de båda myndigheterna nu i ett gemensamt svar till IVO och Landstinget i Östergötland.

Nyheter

Spårbarhet ökar patientsäkerheten

Innehållet i tandtekniska arbeten ska vara spårbart för att öka patientsäkerheten.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons