Tillverkare slopar titandioxid i tandkräm för barn: ”Gör bara tandkrämen vit”

Nyheten om att vissa barntandkrämer innehåller ämnet titandioxid väckte stor uppmärksamhet. En genomgång som Tandläkartidningen gjort visar att samtliga av de aktuella tillverkarna nu slopar titandioxid i sina tandkrämer – eller slutar tillverka den helt.

Nyheter

Skärpt granskning av e-hälsoprodukter

Den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården går fort samtidigt som antalet programvaror blir allt fler. Därför skärper nu Läkemedelsverket kontrollen av medicintekniska programvaror. Samtidigt får myndigheten signaler om att det förekommer digitala verktyg som saknar CE-märkning.

Nyheter

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Efter upptäckt fel – Emerade adrenalinpenna dras tillbaka

Patienter med Emerade adrenalinpennor med autoinjektion uppmanas byta till en penna av annat märke. Ett funktionsfel gör att vissa injektionspennor inte fungerar som de ska.

Nyheter

Tandvården blir bättre på att anmäla incidenter

Antalet rapporter om negativa händelser och incidenter rörande medicinteknisk utrustning från tandvården ökar. Under 2022 tog Läkemedelsverket emot fler rapporter jämfört med de fem föregående åren.

Nyheter

Läkemedelsverket inleder omfattande granskning av programvaror

Läkemedelsverket inleder en bred tillsyn inom området för e-hälsa, för att undersöka om de medicintekniska programvaror som finns på den svenska marknaden är säkra och uppfyller kraven i EU-förordningen Medical Device Regulation (MDR).

Nyheter

Är ditt journalsystem en medicinteknisk produkt?

Det råder olika åsikter om hur journalsystem ska uppfattas, och det nya regelverket lämnar tolkningsutrymme.

Nyheter

Många tandblekningsprodukter har brister

Åtta av tio tandblekningsprodukter som Läkemedelsverket har granskat hade brister i innehåll eller märkning.

Nyheter

Nya rutiner för rapportering av allvarliga tillbud

Från och med nu ska rapportering om tillbud och säkerhetsåtgärder för medicintekniska produkter ske via en e‑tjänst hos Läkemedelsverket.

Nyheter

Få tillbud anmäls till Läkemedelsverket

Det sker en underrapportering av negativa händelser med medicintekniska produkter inom tandvården. Den bedömningen gör Läkemedelsverket, som nu uppmanar tandläkare att anmäla alla negativa händelser och tillbud som rör medicintekniska produkter.

Nyheter

Förvirring kring journalsystemens risker

Uppfyller svensktillverkade journalsystem för tandvården kraven i EU-bestämmelserna för medicinteknisk utrustning? När frågan ställs till Läkemedelsverket, den myndighet som ska kontrollera efterlevnaden, blir svaret att man helt enkelt inte vet.

Riktlinjer & kvalitet

Läkemedelsverket backar om registreringsavgift

Kritiken mot de nya årsavgifterna, som höjts med 1400 procent jämfört med tidigare år, har varit förödande. Nu backar Läkemedelsverket (LMV) och skjuter fram förfallodatum för avgiftsfakturorna för medicintekniska produkter till den 31 maj 2022.

Nyheter

Chockhöjd avgift rullas ut

Nu i februari 2022 påbörjar Läkemedelsverket utskick av sin nya registreringsavgift för tandtekniska labb, som höjs med nästan 1400 procent jämfört med tidigare.

Nyheter

Läkemedelsverket vill chockhöja registreringsavgift

Läkemedelsverket (LMV) vill chockhöja av registreringsavgiften med 1400 procent för tandtekniska laboratorier och tandläkare som tillverkar specialanpassade produkter, exempelvis protetiska ersättningar.

Nyheter

Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Det är ett stort problem, anser Nazeem Seyed, ägare till tandvårdskedjan Sverigekliniker AB.

Nyheter

Försäljningsstopp för tandblekningspenna

En tandblekningsprodukt har fått underkänt av Läkemedelsverket på grund av att svensk märkning saknas på innerförpackningen.

Nyheter

Den andra epidemin

I skuggan av covid-19 kämpar USA mot en annan epidemi, opioid-­epidemin, som dödar tusentals människor varje år. Samtidigt som nya studier från USA påvisar tandläkarnas betydelse för att minska opioidberoendet har Läkemedelsverket i Sverige publicerat en ny del­rapport om svenska förskrivningar av opioider mellan 2006 och 2018.

Nyheter

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

Två självtester för covid-19 förbjuds

Två självtester för covid-19 som marknadsförs i Sverige förbjuds nu av Läkemedelsverket. Ett av testen säljs av ett företag som även säljer tandblekningsprodukter.

Covid-19

Fler får ansvar för krisberedskapen

Regeringen har gett Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar. De blir därmed beredskapsansvariga myndigheter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons