Annons

Annons

Coronarisk kan ge tandläkare ersättning

Gravida har en högre risk att föda för tidigt om de får covid-19 under senare delen av graviditeten, enligt Socialstyrelsen. Arbetsgivaren bedömer om jobbet innebär en ökad risk att bli smittad. Graviditetspenning är en möjlig lösning för gravida inom tandvården.

Om arbetsmiljön innebär en ökad risk att bli smittad av covid-19 kan arbetsgivaren omplacera medarbetaren eller anpassa arbetsuppgifterna, arbetsmiljön eller arbetssättet.
Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att arbeta. Då kan den gravida söka graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller, men tidigast från graviditetsvecka 20.
Tandläkartidningen har tagit reda på vilka rutiner som finns på olika håll inom Tandvårdssverige.
Inom Folktandvården Skåne görs en särskild bedömning kring risker, inklusive risken att bli smittad av covid-19, när en medarbetare berättar att hon är gravid.

Mats Gottschalk


– Fokus i bedömningen är att säkerställa att åtgärder, anpassningar eller omplaceringar görs för att bryta eventuella smittvägar. Min övergripande bild är att vi tillsammans med den gravida främst har hittat bra lösningar i form av olika anpassningar, säger Mats Gottschalk, HR-chef på Folktandvården Skåne.
Sedan årsskiftet har totalt fem medarbetare fått graviditetspenning inom Folktandvården Skåne, men det går inte att se om orsaken har varit risken för covid-19 eller något annat.

Kan söka graviditetspenning

Folktandvården Sörmland följer ungefär samma rutiner som i Skåne. Där finns fem medarbetare som har graviditetspenning.
– Gravida ska inte arbeta med patienter som har bekräftad eller misstänkt covid-19. Om arbete inte kan utföras kan medarbetare ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, berättar Ulrika Sildeus, HR-chef på Folktandvården Sörmland.

Individuella bedömningar

Även inom privattandvården görs en individuell bedömning.

Ann-Chriztine Ericsson

Ann-Chriztine Ericsson


– Medarbetaren, chefen och eventuellt skyddsombudet ska diskutera om den gravida utsätts för risker att bli smittad. Varje arbetsplats gör sina bedömningar och hittar sina lösningar, säger Ann-Chriztine Ericsson, tandläkare och chef för stöd och styrning på Praktikertjänst.
Om det finns en risk för smitta kan man göra justeringar i arbetsmiljön eller överväga omplacering. Fungerar inte det kan arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att jobba.
– Man ska ta hänsyn till medarbetarens oro, tycker Ann-Chriztine Ericsson.
Hon vet inte hur många medarbetare inom Praktikertjänst som får graviditetspenning, men det rör sig om ett fåtal inom tandvården.

Omfattande sociala kontakter

Även Distriktstandvården gör en individuell utredning och bedömning av de riskfaktorer en gravid medarbetare kan komma i kontakt med i sitt arbete. I bedömningen tittar man särskilt på smittrisker genom omfattande sociala kontakter, enligt Ibbe Gnem, vd på Distriktstandvården.

Ibbe Gnem


– Inom vår verksamhet behandlas aldrig patienter med känd covidsmitta, och personlig skyddsutrustning används av all personal enligt rekommendationerna. Vi tittar på vad som kan förändras i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida medarbetaren.
Andra riskfaktorer hos den gravida, som fetma, diabetes eller högt blodtryck tas också med i bedömningen.
– Försiktighetsprincipen råder. Vi har en generös syn på ledighet och beviljar ledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan, berättar Ibbe Gnem.
Graviditetspenning ligger på knappt 80 procent av lönen, men högst 759 kronor per dag. Läs mer om  Försäkringskassans regler om graviditetspenning här.
Läs även artikeln ”Hon fick inget samtal om riskerna med corona”.

Upptäck mer