Annons

Annons

Dålig tandhälsa påverkar elitidrottares prestation

Varannan elitidrottare hade aktiv karies och var tredje angav att deras dåliga tandhälsa hade påverkat deras sportsliga prestation, visar brittisk studie.

Hälften av de undersökta elitidrottarna hade aktiv karies i den största studien av tandhälsan hos elitidrottare som hittills gjorts. Totalt undersöktes 352 brittiska olympier och professionella idrottare tävlande i sportgrenarna cykel, simning, rodd, segling, gymnastik, rugby, fotboll, landhockey och friidrott. Kariesförekomsten var högst i lagsporter som rugby och fotboll där sex av tio spelare var drabbade, och lägst i rodd där bara var tredje idrottare hade karies.

Tandslitage inom fotboll

Tandslitage hittades hos fyra av tio atleter, med en tydlig könsskillnad där hälften av männen hade slitage medan bara tre av tio kvinnor var drabbade. Tandslitage var vanligast inom fotboll och minst förekommande inom segling och rodd.
Endast fyra av de 352 idrottarna hade utmärkt parodontalt status, åtta av tio hade blödande tandkött medan resten hade ett tandficksdjup på över fyra millimeter.

Le utan att skämmas

Var tredje idrottare angav att deras tandhälsa hade påverkat deras sportsliga prestationer och möjligheten att träna som de ville. Tre av tio atleter sade sig ha tandvärk eller andra tandproblem medan två av tio angav att deras tänder var känsliga för kyla eller värme.
Trots att närmare hälften av idrottarna sa att de upplevde svårigheter med aktiviteter som att äta eller dricka, koppla av, le, skratta eller visa tänderna utan att skämmas menade samtidigt sju av tio att deras tandhälsa var god och nio av tio ansåg att deras generella hälsa var väldigt bra eller bra.
Studien visar att dålig tandhälsa är vanligt hos brittiska elitidrottare och att det påverkar prestationerna negativt, konstaterar forskarna.
 

Upptäck mer