Annons

Annons

Därför drog de tillbaka sina kandidaturer

I varsitt brev förklarar Claes Virdeborn och Gunilla Klingberg varför de drog tillbaka sina kandidaturer innan förbundsmötet.

Som skäl till att han valde att tacka nej anger Claes Virdeborn dels valberedningens och förbundsstyrelsens oenighet, dels revisorernas kritik av förbundsstyrelsen. Kritiken visar enligt Claes Virdeborn på ”ett grundläggande problem som måste övervinnas.” Med de föreslagna valen ” ser jag i nuläget inga möjligheter att arbeta i enlighet med varken ändamålsparagraf eller de av förbundsmötet fastställda verksamhetsmålen. Jag väljer därför att före förbundsmötet meddela att jag under rådande omständigheter inte står till valberedningens förfogande som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.”, skriver Claes Virdeborn.
Gunilla Klingberg förklarar i sitt brev till valberedningen att ”eftersom min kandidatur var kopplad till en oberoende ordförande och någon sådan inte längre finns vill jag härmed meddela att även jag drar tillbaka min kandidatur till posten som vice ordförande i förbundet.”
Hon skriver också att hon håller med revisorerna i deras kritik mot styrelsen. “Jag har nu suttit som ordförande i fyra år, men årets arbete har på många sätt varit det allra svåraste.”
Läs Claes Virdeborns brev till valberedningen
Läs Gunilla Klingbergs brev till valberedningen

Upptäck mer