Annons

Annons

Debatt: ”Sämsta lönebudet i landet hittills – TT Dalarna avfärdar regionens skambud”

Trots att Region Dalarna länge haft svårt att locka tandläkare har man i årets lönerörelse valt att lägga rikets hittills lägsta slutbud, 1,96 procent, till tandläkarkollektivet, skriver Tjänstetandläkarna i Dalarna i ett debattinlägg. ”Det är ett skambud som vi förstås förkastar”, skriver man i artikeln.

Foto: Colourbox

Det är sedan länge känt hos Dalarnas vuxna befolkning att det är svårt att få tid hos tandläkaren i folktandvården. Även den som har stora behandlingsbehov kan tvingas vänta länge. Och även om man lyckas få en akuttid är det inte alls säkert att man kan få en återbesökstid för mindre brådskande behandlingsåtgärder.

För nyinflyttade till länet har det periodvis varit omöjligt att lista sig på folktandvårdskliniken på orten där man bor. Många kliniker har tomma behandlingsrum. Periodvis har flera kliniker helt saknat tandläkare. Så har det sett ut i Dalarna de senaste 10 åren och ingen tydlig förbättring ses. Vid årsskiftet saknades 29 tandläkare i Folktandvården Dalarna och personalomsättningen var 25,8 procent för tandläkarna 2021. Siffrorna har förbättrats något under våren men inget talar ännu för ett långvarigt trendbrott.

Årets lönerörelse präglas av en hög inflation och reallönesänkning för i princip landets alla löntagare. ”Märket”, som meddelades för några veckor sedan, tjänar som ett riktmärke för arbetsmarknadens parter och förhandlas fram mellan de största aktörerna. I år landade märket på 4,1 procent och för nästa år på 3,3 procent. I år kunde alla nog förutse att märket skulle hamna högre än vanligt med tanke på inflationen. ”Märket” är normerande för alla siffersatta avtal på arbetsmarknaden. För kommuner och regioner uttalar Sveriges kommuner och regioner, SKR, att sifferlösa avtal hanteras lokalt, men att de har en ”följsamhet mot märket”.

Vi inom tjänstetandläkarna Dalarna organiserar flertalet av länets offentliganställda tandläkare och har under flera års tid påtalat att Folktandvården Dalarna konkurrerar på en nationell marknad. Ska man lyckas rekrytera och täcka vakanserna långsiktigt måste man ”sticka ut” i positiv bemärkelse jämfört med sina konkurrenter, det vill säga övriga sjukvårdsregioner och framför allt de mest närbelägna regionerna.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar förstås inte bara om lön, men lönen är en bland flera viktiga faktorer. Inte minst har lönen ett viktigt signalvärde, såväl internt som externt.

Vi har i ett internt brev till tandvårdsledningen samt till politikerna i tandvårdsnämnden, i början av året, redogjort för vår syn på behovet av en ändrad strategi när det gäller personalförsörjning. Vi redovisade i det brevet 15 punkter med konstruktiva förslag på åtgärder som skulle stärka region Dalarnas möjlighet att attrahera och behålla tandläkare. Vi föreslår bland annat:

  • Ett glesbygdstillägg på 2 000-5 000 kronor i månaden till den som tillsvidare eller under längre tidsbegränsad period jobbar på någon av de kliniker där rekryteringen av tandläkare misslyckats under flera år, exempelvis Vansbro, Särna, Sälen, Idre, Leksand.
  • Säsongsanställ tandläkare på de fjällnära turistorterna under högsäsong enligt modellen: jobba tre sammanhängande kalenderveckor (40+20+20 timmar) med lön motsvarande 120 timmar. Subventionerat liftkort och fria resor med kollektivtrafik samt reseersättning från bostadsort i Sverige.
  • Erbjud äldre tandläkare nära eller efter pensionsålder att stanna i verksamheten med stor flexibilitet gällande omfattning i arbetstid (5-40 timmar per vecka) och innehåll (barntandvård/vuxentandvård/speciella patientgrupper) i den utsträckning arbetstagarens önskemål går att möta.

I stället för att hörsamma innehållet i vårt brev ägnar sig regionen åt rent självskadebeteende genom att i år lägga rikets hittills lägsta slutbud till tandläkarkollektivet: 1,96 procent. Ett skambud som förstås kommer att ge eko i hela tandvårdssverige.

Tjänstetandläkarna har förstås förkastat budet och hoppas på en mer verklighetsanpassad lönerevision 2024.

Gerd Blombäck, Tjänstetandläkarna Dalarna
Birgitta Bondemark, Tjänstetandläkarna Dalarna
Anna Cestar, Ombudsman Tjänstetandläkarna centralt
Lars Eriksson, Tjänstetandläkarna Dalarna
Joana Monteiro, Tjänstetandläkarna Dalarna
Philip Mundt, Tjänstetandläkarna Dalarna
Petronella Stam, Tjänstetandläkarna Dalarna

Upptäck mer