Annons

Annons

Var med och påverka stadgarna

Vi vill nu berätta att processen är i full gång med stadgearbetet. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss, skriver Tandläkarförbundets stadgegrupp i en debattartikel.

Som du nyligen kunde läsa i ett nummer av Tandläkartidningen (nummer 3 2015) arbetar vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp med att se över Tandläkarförbundets stadgar i syfte att stärka Tandläkarförbundets ställning. Det är en komplex och ganska vansklig syss­la då dessa stadgar växt fram under en mycket lång tid.
Vi vill nu berätta att processen är i full gång. Vi har pratat med våra tre regionföreningar som ju är de organisationer som planerar och genomför förbundets hela kursverksamhet.
Vi har även haft möte med vår stiftelse Svenska Tandläkare-Sällskapet, som ska främja odontologisk forskning och utveckling, som är den största privata odontologiska forsknings­fi­nan­si­ä­ren i landet och som varje år arran­ge­rar Odontologisk Riksstämma i syfte att inspirera och utveckla den svenska tandvården.

”… vi har fått många värdefulla synpunkter som ska tas tillvara …”

Regionföreningarna är ju delar av Tandläkarförbundet och stiftelsen Tandläkare-Sällskapet är mycket nära kopplad, bland annat genom stadgarna.
Arbetsmötena har varit givande och vi har fått många värdefulla synpunkter som ska tas tillvara i möjligaste mån för att stärka Tandläkarförbundets ställning. Det gäller bland annat förbundsstyrelsens möjlighet att utse representant i Tandläkare-Sällskapets styrelse och regleringen av regionföreningarnas stadgar. Nu är det inte några fler möten bokade.
Nästa steg för oss blir att jobba fram ett förslag på nya stadgar som förbundsstyrelsen kan diskutera.
Förslaget går sedan i oktober ut till lokalavdelningarna inom våra medlemsorganisationer Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen verksamhet, Sveriges Odontologiska Lärare och Tandläkarförbundets Studerandeförening.

”Hör gärna av dig med dina tankar och idéer”

Beslut fattas av medlemsorganisationernas ombud på Tandläkarförbundets förbundsmöte i december.
Stadgeändringarna som kommer att föreslås till förbundsmötet i december ska även stärka samhörigheten ytterligare inom Tandläkarförbundet och förbättra och förenkla samarbetet mellan organisationerna.
Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss i stadgegruppen på e-post jeanette.falk@tandlakarforbundet.se, till hela förbundsstyrelsen på kansli@tandlakarforbundet.se eller till vår ordförande Hans Göransson på ordforande@tandlakarforbundet.se.
Nikolaos Christidis,
Sveriges Odontologiska Lärare, SOL
Hampus Eksell,
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Peter Franzén,
Tandläkare – Egen Verksamhet, TEV
Kenth Nilsson,
Tjänstetandläkarna

Upptäck mer