Annons

Annons

Den fackliga karriären fick följa med hem

Emma Danvind återvände till hembygden i Åsele direkt efter examen, och tidigt blev det fackliga engagemanget en del av yrkesvardagen. Pandemin har gjort det ännu mer naturligt att leda en verksamhet från inlandet samtidigt som styrelse­kollegerna och den fackliga motparten finns vid kusten.

Sedan januari 2019 leder Emma Danvind Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Västerbotten, med en styrelse där övriga fem ledamöter finns i Umeå och Skellefteå.
– Pandemin har verkligen gett en knuff framåt för digitala möten. Jag ska inte säga att det varit ett problem tidigare heller, men visst har det hänt att man fått påminna om att det inte är rimligt att lägga en hel dag på resande för ett kort möte i Umeå, säger Emma, som under sommaren bytt klinik från Åsele till Vilhelmina i den södra delen av Västerbottens län.

”Hösten 2017 fick jag en fråga om att gå in i styrelsen och tackade ja.”

16 mils enkel resa Åsele–Umeå och 23 mil mellan Vilhelmina och Umeå. Emma Danvind kan det mesta numera om 92:an, riksvägen som skär genom den södra delen av länet.
– Jag började i Åsele 2016 efter tandläkarexamen i Umeå och då blev det fackligt i mindre skala lokalt, som verksamhetsrepresentant. Hösten 2017 fick jag en fråga om att gå in i styrelsen och tackade ja. Det var inte så mycket mer då än att jag deltog på möten, och jag var också föräldra­ledig en period.
– Sedan slutade vår ordförande för att flytta, och jag var lite intresserad men ändå tvekande eftersom jag skulle gå på en ny föräldraledighet. Ingen annan visade dock intresse för uppdraget så det blev jag till slut, säger Emma.

Situationen för folktandvården

Hon fick under en del av sin föräldraledighet gå in på timme för att sköta administrativa sysslor.
Emma Danvid tycker att det fackliga uppdraget är intressant, och en vanlig arbetsvecka avsätter hon en arbetsdag för fackliga frågor.
– Jag får ett större fokus som ordförande än att enbart vara tandläkare och ha patient­delen. Det är stimulerande att lyfta blicken och se situationen för folktandvården i hela Västerbotten, och kanske även nationellt. Det ger förståelse för att man behöver lösa saker på olika sätt: det som fungerar här i inlandet kanske inte fungerar vid kusten, och det som är lämpligt här i Västerbotten kanske inte är det i Stockholm, säger Emma.

16 mil till Umeå

Hon tillägger lite eftertänksamt:
– Tanken slog mig ju: kan jag leda Tjänstetandläkarna med 16 mil till Umeå? De som jag har kontakt med, särskilt på arbetsgivarsidan, finns i regel där. Men det fungerar med videokonferens och nu under pandemin har det verkligen inte spelat någon roll. Det är snarare så att man saknar att kunna träffas fysiskt lite oftare för lite mer informellt surr över en kopp kaffe.

Lönerevision 2021

Under våren kretsade mycket av det fackliga arbetet kring löne­revisionen 2021.
– Det är alltid individuella medlemsärenden som ska hanteras, allt från enkla frågor till större ärenden som ibland kräver förhandling med arbetsgivaren. Vi har börjat söka mer samarbete med tandhygienisternas och tandsköterskornas fackförbund, SRAT respektive Vision. Tillsammans blir vi starkare och vi har ju ett gemensamt mål – en god arbetsmiljö för alla yrkes­kate­gorier inom tandvården.

Fem kvinnliga ordförande

När intervjun görs är faktiskt samtliga fem ordförande i de norrländska lokalavdelningarna kvinnor. Men Emma Danvid drar inga stora växlar på det.
– Det kanske bara speglar utvecklingen med allt fler kvinnor i yrket. Mest har jag haft kontakt med Ida Nilsson i Norrbotten, som också leder det fackliga arbetet i ett län med stora avstånd och från en mindre klinik. Förhoppningsvis kan vi få mer tid att utbyta erfarenheter mellan alla lokalavdelningar i norr, för vi har likartade problem och bör kunna dra nytta av ett ökat samarbete.

Västerbottens inland

I den södra delen av Västerbottens inland har folktandvården lyckats klara bemanningen relativt bra. Men det är små kliniker med ett begränsat patientunderlag.
Åsele är med sina 2 800 invånare Sveriges femte minsta kommun, Vilhelmina något större med 6 500 invånare.
– Fram till nu i sommar var vi två tandläkare i Åsele, men patientunderlaget bedömdes inte längre räcka till mer än en tjänst och min tjänst har därför blivit överflyttad till Vilhelmina.
Vad upplever du skiljer jobbet i glesbygd från en större klinik?
– Att det är långt till specialist­tandvården i Umeå är på sätt och vis en fördel. Det gör att man som tandläkare får möjligheter att göra väldigt mycket och utvecklas i jobbet. Det kan exempelvis handla om en enkel parod­operation där patienten slipper åka till Umeå och får den utförd lokalt i stället, av allmäntandläkare som håller kontakt med specialist i Umeå för arbetet.

Upptäck mer