Annons

Annons

Depression vanligare hos kvinnor med orofacial smärta

Tecken på depression är nästan fem gånger så vanligt hos medelålders kvinnor som lider av orofacial smärta, visar ny svensk forskning.

Svenska forskare har funnit samband mellan smärta i ansiktsregionen och psykologiska faktorer som depression och ångest.
Forskarna har använt data från den stora Kvinnoundersökningen i Göteborg som sedan 1968 har bedrivits av Göteborgs universitet. Vart tolfte år har kvinnor som det året fyller 38 eller 50 år bjudits in till medicinska och odontologiska undersökningar som även inkluderat en psykologisk utvärdering.

Tecken på depression och ångest vanligare

Samma inklusions­kriterier har använts i alla undersökningar (1968, 1980, 1992, 2004 och 2016) och de deltagande kvinnorna har visats vara representativa för medelålders kvinnor i regionen. Den aktuella studien har använt data från de två senaste kvinnoundersökningarna 2004 och 2016, då också alla medicinska, dentala och psykologiska undersökningar var desamma.
Totalt omfattar studien drygt 1 050 kvinnor varav 7,7 procent, eller 82 kvinnor, hade svår orofacial smärta. Åtta av tio kvinnor hade haft sin smärta i mer än sex månader och en tredjedel angav att de hade smärta dagligen medan resten upplevde det flera gånger i veckan.
Tecken på depression och ångest var betydligt vanligare bland de kvinnor som led av orofacial smärta jämfört med dem som inte gjorde det. Ångest var mer än dubbelt så vanligt och depression närmare fem gånger så vanligt. Efter en regressionsanalys kunde forskarna dock visa att ångest inte verkar ha något samband med smärtan medan depressionen tydligt hade det. Kvinnor med depression hade en dubbelt så hög sannolikhet att även vara drabbade av orofacial smärta.

Upptäck mer