Annons

Annons

Diabetes-screening hos tandläkaren fullt möjlig

Med hjälp av ett speciellt frågeformulär kombinerat med ett blodprov kunde tandläkare i Spanien effektivt screena fram patienter med odiagnostiserad diabetes eller prediabetes. Den parodontala undersökningen gjorde dock ingen skillnad.

Diabetes och prediabetes är vanliga sjukdomar i västvärlden, och studier pekar på att en så stor andel som 6 procent av befolkningen är odiagnostiserad. Tidig upptäckt och behandling minskar dramatiskt risken för kardiovaskulär sjuklighet och död. Därför är det önskvärt att fler odiagnostiserade patienter hittas. Ett sätt som har föreslagits är att screena patienter hos tandläkaren. Några spanska forskare ville ta reda på om det fungerar i praktiken.
Från juni 2017 till april 2019 screenades drygt 1 140 patienter vid 41 kliniker (36 privatkliniker och 5 universitetskliniker) i 26 städer i Spanien. Efter att patienterna accepterat att delta i studien togs en anamnes, varefter patienterna fick fylla i ett frågeformulär för att hitta diabetesrisk (FINDRISC).
Patienterna genomgick sedan en basal parodontal undersökning där de som hade hög risk fick en komplett parodontal undersökning. De patienter som hade minst en måttlig diabetesrisk enligt enkäten fick genomgå ett HbA1c-test genom ett stick i fingret och analys i en portabel HbA1c-mätare.
Sammanlagt 97 patienter, eller 8,5 procent, visade sig ha antingen diabetes (28 patienter eller 2,5 procent) eller prediabetes (69 patienter eller 6 procent).
När de olika metoderna analyserades visade det sig att enkäten ensam kunde identifiera 88 procent av de med odiagnostiserad diabetes eller prediabetes. När HbA1c-testet lades till ökade träffsäkerheten till 96 procent, medan den parodontala undersökningen inte gjorde någon skillnad.

Upptäck mer