Annons

Annons

Eastmaninstitutets renovering lovordas

Eastmaninstitutet i Stockholm har vunnit pris för sin renovering.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris delas ut varje år för att främja ombyggande i Stockholm. ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Årets pris går till nyckelpersoner bakom Eastmaninstitutets ombyggnad.
Enligt prismotiveringen har folktandvårdens byggnad för specialisttandvård, som ligger på Dalagatan i Stockholm, renoverats med omsorg och samtidigt blivit mer tillgänglig.
”Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas.
Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad.
Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.”
Årets vinnare offentliggjordes i dag och har avgjorts av en jury med den pensionerade politikern Anna-Greta Leijon i spetsen.

Upptäck mer