Annons

Annons

Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

I en enkät fick 242 tandläkare i Nederländerna svara på frågor om sina erfarenheter att extrahera friska tänder och tänder som hade kunnat lagas. Hälften angav patientens ekonomi som skäl.

De senaste tre åren hade 68 procent varit med om att en patient bett om att få tand uttagen utan odontologisk indikation. Hälften av tandläkarna hade tillfrågats om detta högst fem gånger de senaste tre åren.
Ekonomi var det vanligaste skälet, och gällde omkring hälften av fallen. I omkring en tredjedel av fallen var orsaken en kombination av psykologiska och ekonomiska skäl och i en femtedel psykologiska skäl, som stark tandvårdsrädsla. I omkring 75 procent av fallen gick tandläkaren patienten till mötes och tog ut tanden.

Upptäck mer