Annons

Annons

Enkel eller dubbel apnéskena likvärdigt vid sömnapné

Trots att den dubbla apnéskenan gav ett något bättre resultat på sömnapnén på individnivå var det en högre andel patienter som hoppade av den behandlingen. Det gör att den sammanlagda effekten är likvärdig, visar ny svensk studie.

Sömnapné resulterar i en kraftigt försämrad sömn för den drabbade och är en riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom, trafikolyckor och generell dödlighet. Därför är det viktigt att hjälpa patienterna till en så god sömnkvalitet som möjligt. En etablerad behandlingsstrategi är apnéskenor där det både finns modeller för de separata käkarna (enkel) och för båda käkarna tillsammans (dubbel). Men vilken modell är bäst?
För att ta reda på svaret genomförde svenska forskare en randomiserad multicenterstudie. De lottade 302 patienter med sömnapné till att antingen använda en enkel apnéskena från Boxholm Tandteknik eller en dubbel från Resmed (Narval CC). Effekten följdes upp efter åtta veckor och efter ett år för att bedöma nyttan på kort och lång sikt. Effekten mättes i den absoluta förändringen av det så kallade apné-hypopné-indexet, AHI.
Resultatet visar en kraftig minskning av AHI efter åtta veckor som är likvärdig mellan de båda modellerna av apnéskenor. För patienterna med de enkla apnéskenorna sker det inte någon ytterligare förbättring efter det, medan AHI för de patienter som har den dubbla apnéskenan minskar något ytterligare fram till ettårsuppföljningen. När forskarna tittar på de patienter som fullföljde behandlingen kan de visa att den dubbla apnéskenan har en bättre effekt. Men eftersom drygt en tredjedel av patienterna hoppade av behandlingen, där en högre andel avbröt i dubbelskenegruppen, konstaterar forskarna att de båda metoderna är likvärdiga.

Upptäck mer