Enkel eller dubbel apnéskena likvärdigt vid sömnapné

Trots att den dubbla apnéskenan gav ett något bättre resultat på sömnapnén på individnivå var det en högre andel patienter som hoppade av den behandlingen. Det gör att den sammanlagda effekten är likvärdig, visar ny svensk studie.

Forskning

Munskärm testas mot snarkning

Den påminner lite om en napp och har i en pilotstudie visat lovande resultat mot snarkning. Nu ska Mary Häggs munskärm testas i en kontrollerad studie.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons