Annons

Annons

Enkla övningar stärker tuggförmågan vid parkinson

Enkla övningar som att använda en käktränare eller tugga tuggummi samt orala hygieninstruktioner gör stor nytta för patienter med Parkinsons sjukdom, visar en dansk studie.

Förekomsten av Parkinsons sjukdom ökar i takt med att andelen äldre ökar i befolkningen. Patienter med Parkinsons sjukdom förlorar progressivt finmotorik och muskelfunktion, något som påverkar både munhygien och tuggförmåga, och som kan leda till en ökad risk att utveckla parodontit eller karies.
Hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive tandläkare, inser inte alltid de orala konsekvenserna av Parkinsons sjukdom vilket avspeglar sig i att patienterna rekommenderas olika fysiska övningar för att stärka muskulaturen och stabiliteten, men när det gäller munhälsan förekommer inga sådana rekommendationer. Det är märkligt, tyckte några danska forskare och genomförde en studie där de kan visa att enkla övningar och information kan göra stor nytta.

Tuggtid och munhygien

Totalt ingick 29 patienter med parkinson som lottades till två grupper där den ena gruppen fick instruktioner till tre hemövningar för att öka käkmobiliteten, tuggmuskulaturen samt läpp- och kindmuskulaturen. Dessutom fick de ett individuellt program för förbättrad munhygien. Den andra gruppen fungerade som temporär kontroll.
Under två månader utfördes övningar och hygienprogram varefter grupperna jämfördes. De patienter som fått öva hade förbättrat sig signifikant på parametrarna käköppning (6 procent), tuggtid (49 procent) och munhygien (25 procent). Följande tvåmånadersperiod fick den andra gruppen samma behandling med liknande resultat.
Forskarna framhåller att dessa väldigt enkla övningar hade en stor klinisk effekt, vilket är lovande.

Upptäck mer