Annons

Annons

EU-migranter får tandvård på ny klinik

– Behovet av tandvård hos EU-migranter och papperslösa är oerhört stort. Jag är glad över att vi åtminstone kan hjälpa en del av dem, säger tandläkare Fred Lanefelt, volontär vid den nyligen öppnade tandläkarmottagningen i Hjorthagen i Stockholm.

Sedan tidigare driver hjälporganisationen Läkare i Världen en klinik för personer som saknar sjukförsäkring i Sverige. Där finns läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tolkar, och nu också tandläkare.
Fred Lanefelt, som tidigare arbetat som tandläkare i både offentlig och privat regi, rycker som pensionär in när så behövs.
– En majoritet av de som söker vård på kliniken är EU-migranter, men vi träffar också många papperslösa.

Saknar subventionerad vård

De papperslösa kan numera få tillgång till subventionerad vård och hänvisas vidare till bland annat folktandvården. Men många EU-migranter saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige och de tas om hand av Läkare i Världens volontärer.
– En del har mindre problem, andra mycket stora, såsom parodontit och karies som lett till infektioner, säger Fred Lanefelt.
Utrustningen på mottagningen är än så länge primitiv.
– Jag hoppas att vi kan få in bättre utrustning så småningom, säger han.

Mer pengar behövs

Men som för alla hjälporganisationer gäller det att få in pengar för att kunna bedriva god vårdverksamhet.
– Vi är beroende av ekonomiska bidrag från både privatpersoner, organisationer och företag, berättar generalsekreterare Johannes Mosskin.

Privatklinik ställer upp

Ryktet om att vårdmottagningen finns sprids ofta från mun till mun av patienter som fått vård där, men verksamheten har också uppmärksammats i media. Och Johannes Mosskin hoppas att det leder till att fler kan bidra med pengar eller göra insatser.
– Uppmärksamheten i media har bland annat resulterat i att den privata tandvårdskliniken Bene Tandvård ställer upp och tar emot en del av patienterna, men jag hoppas att fler kan göra likadant eftersom vårdbehovet är så stort. Vi vore också tacksamma om det finns kliniker som kan skänka utrustning eller personer som vill stödja oss ekonomiskt eller arbeta som volontärer. I så fall kan de ta kontakt med mig, säger Johannes Mosskin.

Upptäck mer