Annons

Annons

Få bevis för att lokal fluorid förebygger tidig karies

I en systematisk översikt över prevention för tidig karies hos barn framkom att det är stor variation i hur resultat från studierna rapporteras, och sammanfattningen och nätverksmetaanalysen kunde inte komma fram till ett avgörande resultat. 

Artikelförfattarnas slutsats är att lokalt applicerad fluorid, både applicerad av tandvårdspersonal och hemma, förebygger tidig karies, men man behöver fler välgjorda studier av samma typ.
Mest effektiv var 0,9-procentig difluorosilan applicerad av tandläkare var tredje månad, dock med låg till måttlig evidens. Även 5-procentig natriumfluorid, applicerad av tandvårdspersonal var sjätte månad, visade förebyggande effekt.
Den systematiska översikten inkluderade 24 randomiserade kontrollerade studier, 15 där tandvårdspersonal applicerade och 9 där appliceringen gjordes hemma.

Upptäck mer