Annons

Annons

Farliga tandläkare till ansvarsnämnden

Det finns mellan 50 och 100 farliga tandläkare i Sverige, uppskattar ­Johan Blomgren, tillsynstandläkare på Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO). I september blev två av dem av med legitimationen.

Under coronapandemin har IVO inte varit ute på tandvårdskliniker på tillsyn utan har satsat extra på individ­ärenden. Det innebär att IVO har anmält fler tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) än tidigare, berättar Johan Blomgren i en föreläsning som finns tillgänglig på årets digitala odontologiska riksstämma fram till november 2021. Han medverkar i seminariet ”Från troll till välfärd – etik till salu?”.

”Ju mer ljus vi sätter på trollen ju färre farliga tandläkare vi kommer att ha.”

Han kallar de farliga tandläkarna för troll, och med det menar han tandläkare som försätter patienter i ett sämre läge efter behandlingen än före. På Riksstämman Play ger han exempel och visar kliniska bilder från några sådana behandlingar.
– Ju mer ljus vi sätter på trollen, ju färre farliga tandläkare kommer vi att ha, säger han.
Problem uppdagas efterhand
En av tandläkarna som har blivit av med legitimationen i september har granskats av IVO efter att en tidigare chef på en privatklinik i Stockholms län har gjort en anmälan. Sedan tandläkaren slutade på kliniken uppdagades det att flera patienter hade fått problem till följd av hennes behandlingar.
Liksom sex tandläkare som förlorade legitimationen i våras, hade hon fått svensk tandläkarlegitimation tack vare legitimation i ett annat EU-land. Och i likhet med de andra har hon fråntagits legitimationen efter att ha visat grov oskicklighet och ”omfattande kunskapsbrister inom alla odontologins områden”.
IVO har granskat journalerna från tio av tandläkarens tidigare patienter. ­Baserat på granskningen har IVO rekommenderat HSAN att återkalla hennes legitimation. HSAN har gjort en egen bedömning av tandläkarens yrkesutövning utifrån patientfallen och sedan gått på IVO:s linje.
Bristfällig journalföring
Tandläkarens journaler visar ­stora brister. Hon har använt sig av standardtexter som gör det svårt att följa behandlingarna. Terapiplaner saknas.
Rotbehandlingar har gjorts utan koffer­dam.
Stora protetiska konstruktioner har gjorts utan bettfysiologiska utredningar.
Konstruktioner har satts på plats utan att parodontal sjukdom först behandlats.
Genomgående saknas det parodontal behandling trots behov hos flera av patienterna.
Försäkringskassan slog larm
Även en annan tandläkare, också utbildad utanför Sverige, blev av med legitima­tionen i september.
Det var Försäkringskassan som slog larm om patientsäkerhetsrisker i tandläkarens behandlingar. Legitimationen har återkallats eftersom han systematiskt har undanhållit sig IVO:s tillsyn.

Upptäck mer