Annons

Annons

Fem förtroendenämnder blir två

Nu förändrar Privattandläkarna sin förtroendenämndsverksamhet. Syftet är att arbetssättet ska bli mer enhetligt och att få med kvalitetssäkring av en jurist i alla steg.

Fyra regionala nämnder blir två, och Centrala förtroendenämnden försvinner. De kvarvarande nämnderna placeras i Stockholm och Malmö.

Merit Lindberg


– Det här är en viktig verksamhet för oss som har fungerat mycket bra, men kan bli ännu bättre och effektivare. Vi har lagt mycket tid på att utreda detta under våren, och bland annat har alla medlemmar fått komma med synpunkter, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.
Förtroendenämnderna avgör tvister och frågeställningar mellan patient och medlem som rör avtalet för tandvården och om patienten har rätt till återbetalning från vårdgivaren. Varje nämnd ska bestå av tio förtroendevalda tandläkare som, med stöd av konsumentrepresentanter och jurist, utreder och beslutar i de ärenden som kommer in.
Medlemmarna kommer att märka av förändringen i en lägre medlemsavgift, och för den som får ett ärende blir processen i många fall kortare. Nu söker valberedningen ledamöter till nämnderna.
– Det är ett lärorikt uppdrag och man får möjlighet att bidra till kvalitetsarbete i branschen. Det är också ett stort förtroende att sitta i nämnden, menar Merit Lindberg.

Upptäck mer