Färre skadeanmälningar under pandemin

2020 gjordes cirka 2 600 anmälningar till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) för vårdskador inom tandvården. Det är en liten minskning jämfört med 2019. Minskningen beror sannolikt på coronapandemin, enligt Löf.

Nyheter

Fler anmäler vårdskador inom tandvården

2019 gjordes 2 650 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) för skador inom tandvården. Det är en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2017.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons