Annons

Annons

Nyheter 2023-03-23

Fler klagar till patientnämnden om tandvård

Fler tandvårdspatienter klagade till patientnämnden i Region Stockholm 2022 jämfört med 2021. Foto: Colourbox

Patientnämnden i Region Stockholm tog emot en fjärdedel fler klagomål relaterade till tandvården förra året jämfört med året innan.

Både antalet ärenden och antalet klagomål som hade med tandvård att göra och som kom in till patientnämnden i Region Stockholm ökade år 2022 jämfört med 2021. Det visar en ny rapport som patientnämndens förvaltning har gjort.

Patientnämnden handlägger tandvårdsärenden som rör Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, privat tandvård som regionen finansierar samt tandvård hos privata tandhygienister.

Många klagar

Patientnämndens förvaltning tog emot 327 tandvårdsärenden under 2022, en ökning med cirka 16 procent jämfört med 2021 då 283 ärenden kom in.

Ett ärende kan innehålla klagomål på upp till tre olika områden, och antalet klagomål som togs emot 2022 var totalt 665. Det är en ökning med runt 25 procent jämfört med året innan, då 533 klagomål registrerades.

Ärenden om unga ökar mest

Flest tandvårdsärenden under 2022 handlade om patienter mellan 20 och 39 år, och det är så det brukar se ut. Därefter följde ärenden från personer mellan 60 och 79 år samt åldersgruppen 40 till 59 år. Få ärenden handlade om de som är 80 år och äldre eller om barn och ungdomar, men den procentuella ökningen var störst just i åldersgruppen 0 till 19 år.

Den största andelen klagomål, 34 procent, avsåg området vård och behandling. Därefter följde kommunikation, ekonomi samt resultat. Klagomålen ökade inom de flesta problemområden under 2022.

Upptäck mer