Fler klagar till patientnämnden om tandvård

Patientnämnden i Region Stockholm tog emot en fjärdedel fler klagomål relaterade till tandvården förra året jämfört med året innan.

Nyheter

Missnöjd patient eller missnöjd kund?

Vem ska hantera missnöjet, och ­vilka regler gäller när det kommer till patient­sekretess? Det beror på vilka ­åtgärder som enbart betraktas som kosmetisk tandvård. Tand­läkar­tidningen har djupdykt i regelverket och försökt få tydliga svar.

Nyheter

Här får missnöjda patienter hjälp

Antalet ärenden hos patientnämnden i Stockholm som rör behandlingar och undersökningar inom tandvården har ökat de två senaste åren. Samtidigt har belastningen hos IVO minskat, en följd av att klagomålsystemet ändrades 2018.

Nyheter

Färre fall för IVO med nytt system

IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?

Nyheter

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bristfälliga rotfyllningar är ett annat problemområde, enligt Johan Blomgren, IVO:s nationella samordnare för tandvård.

Nyheter

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.

Nyheter

Tandvården ska hantera klagomål

Sedan årsskiftet ska tandvården ta emot och hantera klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder nu bara vissa patientanmälningar.

Nyheter

Patienten i centrum i ny klagomålshantering

Vårdgivaren ska ta hand om klagomålen för att patienten snabbare ska få svar. Det föreslår regeringens utredare som nu har lämnat sitt slutbetänkande.

Nyheter

JO kritiserar IVO:s handläggningstider

Handläggningstiderna för klagomålsärenden hos IVO är fortfarande för långa. Det konstaterar JO och riktar ny kritik mot myndigheten.

Nyheter

IVO medger onormalt lång handläggningstid

En anmälan mot en tandläkare har tagit två år att utreda. IVO medger nu att det är för lång tid.

Nyheter

Flest klagar på allmäntandvården

Den allmänna tandvården får flest klagomål från enskilda och anmäls mest av vårdgivare.

Nyheter

Vårdgivare föreslås hantera patientklagomål

Patienter som har klagomål på vården ska i första hand vända sig till vårdgivaren och inte till IVO. Det föreslår regeringens utredare.

Nyheter

Patientnämnder föreslås ta över klagomål

Kostnaden för att utreda klagomål mot vården är för höga, anser Statskontoret och föreslår att en del av arbetet flyttas från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till landstingens patientnämnder.

Nyheter

Klagomål på vården utreds

Regeringen har bestämt att hanteringen av patientklagomål på hälso- och sjukvården ska utredas för att bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Nyheter

IVO vill se ändring i patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen fungerar inte effektivt och måste därför ändras. Det skriver IVO i ett brev till socialdepartementet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons