Annons

Annons

Fler tandläkare får kritik av Ivo

Antalet patientklagomål som slutade med kritik mot tandläkare ökade förra året. Det framgår av rapporten ”Vad har Ivo sett 2023”.

Under 2023 anmälde Ivo 15 tandläkare till Hsan med en begäran om återkallelse av legitimationen.

Illustration: Colourbox

Varje år publicerar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) en rapport om sina iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för det gångna det året.

Av rapporten för år 2023 framgår att Ivo tog emot 306 klagomål som gäller tandvård, varav 95 utreddes och 60 slutade med kritik. För en majoritet av klagomålen var Ivo inte rätt instans. Framför allt eftersom patienterna borde ha kontaktat vårdgivaren eller patientnämnden innan de vände sig till Ivo. Många patienter klagar på vad behandlingarna har kostat, men Ivo tar inte ställning till ekonomiska frågor.

Jämfört med 2022 riktade Ivo under förra året kritik mot tandläkare i fler ärenden. Antalet inkomna klagomål var också högre 2023.

I tillsynsärenden har Ivo sett att det förekommer tandläkare som bedriver en patientosäker tandvård. I 15 fall har Ivo begärt att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) ska dra in legitimationen.

Den vanligaste skälet till att Ivo anmälde tandläkare till Hsan var oskicklighet i yrkesutövningen. Enligt Ivo har dessa tandläkare kompetensbrister inom journalföring, diagnostik och behandling. På så sätt har de ”väsentligen påverkat patientsäkerheten”, skriver Ivo. Tittar man på alla yrkesgrupper, där sjuksköterskor och läkare är de två största, var felaktig förskrivning av läkemedel och missbruk de vanligaste skälen till att Ivo begärde att legitimationen skulle dras in. Totalt ville Ivo att Hsan skulle återkalla 69 legitimationer förra året.

När det gäller prövotid anmälde Ivo tre tandläkare till ansvarsnämnden. För samtliga yrkesgrupper ansökte Ivo om prövotid i 61 fall.

När Ivo bedömer att hälso- och sjukvårdspersonal begått brott i yrkesutövningen kan myndigheten göra en åtalsanmälan till Åklagarmyndigheten. Det gäller bland annat händelser när personer som fått legitimationen återkallad misstänks för fortsatt behandling av patienter. Förra året anmälde Ivo fyra tandläkare. För samtliga yrkesgrupper gjorde Ivo tio sådana anmälningar.

Bland samtliga legitimationsyrken var den vanligaste brottsmisstanken i förra årets åtalsanmälningar stöld av läkemedel.

Allvarlig brottslighet kan också leda till att personal inom hälso- och sjukvården förlorar legitimationen. Ivo anmälde en tandläkare efter att hen dömts för människorov.

I rapporten pekar Ivo samtidigt på att det finns samband mellan oseriösa tandläkarkliniker som fuskar med det statliga tandvårdsstödet och brister i patientsäkerheten. Därför har Ivo föreslagit att personer som vill starta en tandläkarklinik ska genomgå en tillståndsprövning. På så sätt hoppas myndigheten kunna hindra oseriösa företag att etablera sig inom tandvården.

Upptäck mer