Annons

Annons

Tillståndsplikt ska stoppa oseriösa vårdgivare

Nu sätter regeringen ner foten mot fusk med tandvårdsstödet. Fusket går ofta hand i hand med överbehandlingar och patientosäker tandvård. Tillståndsprövning ska nu göra det svårare för kriminella att starta tandläkarkliniker.

Martin Färnsten.

Varje år betalar Försäkringskassan ut 170 miljoner kronor som bygger på falska och manipulerade uppgifter. Bakom dem står oseriösa och kriminella vårdgivare inom tandvården. Välfärdsbrottsligheten är ett prioriterat område för regeringen, och nu vill man införa en rad lagändringar som ska göra det svårare för oseriösa ägare att etablera sig inom den privata tandvården.

– Bland oseriösa och kriminella vårdgivare förekommer det också kvalitetsbrister i vården. Det innebär i många fall att det förekommer hygienbrister och patientsäkerhetsbrister. Det är verksamheter som inte bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Martin Färnsten, som är regeringens särskilda utredare och som leder tandvårdsutredningen.

En rad villkor ska ställas upp för de personer som vill starta en tandläkarklinik. Det blir Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) som genomför prövningen. De ska undersöka:

  • om ägarna har ekonomiska förutsättningar att bedriva tandvård.
  • att vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.
  • att de sökande har rätt kunskap om hur tandvård bedrivs och har viljan att ge god tandvård.
  • belastningsregistret för att kontrollera laglydigheten hos de sökande.
  • om det förekommer skatteskulder.

Det förekommer även att ersättning för tandvård betalas ut till personer som saknar legitimation. Personer som saknar behörighet använder andra personers inloggningsuppgifter för det statliga tandvårdsstödet.

– När det gäller utbetalningar ska den person som ansöker om ersättning från det statliga tandvårdsstödet ha legitimation, det vill säga vara tandläkare eller tandhygienist. Det ska bli lättare för Försäkringskassan att kontrollera behandlarens behörighet och identitet hos Socialstyrelsen. Försäkringskassan ska kunna hålla inne med utbetalningar och grunderna för att bli bortkopplad från det statliga tandvårdsstödet ska bli fler, säger Martin Färnsten.

Försäkringskassan ska få fler möjligheter att avansluta olämpliga vårdgivare från det statliga tandvårdsstödet och neka andra från anslutning till systemet.

Socialminister Jakob Forssmed (KD), bedömer att Martin Färnstens förslag kan bli ett viktigt led i att få ökad kontroll över välfärdskriminaliteten i Sverige.

– Det här blir även ett sätt att förbättra patientsäkerheten, säger han.

Lars Olsson.

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, välkomnar utredarens slutsatser.

– Det är viktigt att komma åt den här brottsligheten, som ett fåtal företag står för. Samtidigt tycker vi att det ska tydliggöras vem som ska omfattas av tillståndsprövningen. Begreppen verksamhet och verksamhetschef är inte tillräckligt definierat. Vårdgivare är ett bättre begrepp.

– Vi är kritiska mot att företag som vill bedriva tandvård måste betala en avgift till Försäkringskassan. Det är märkligt med tanke på att tandvårdsstödet är patientens stöd och vårdgivarna hjälper staten att fördela tandvårdsstödet till patienter.

Chaim Zlotnik.

Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, är också positiv till utredningens förslag.

– De allra flesta vårdgivare inom tandvården håller hög kvalitet. Varje oseriös aktör som får möjlighet att verka inom branschen riskerar att åstadkomma allvarliga skador för såväl patienter som för tandvårdens anseende och goda renommé, och oseriösa och kriminella har ingen plats i tandvården, säger han.

– Självklart är Sveriges Tandläkarförbund som professionsföreträdare positiva till åtgärder som har goda utsikter att begränsa oseriösa aktörer inom tandvården.

Chaim Zlotnik hoppas att de nya bestämmelserna inte ska leda till för höga trösklar för seriösa ägare som vill bedriva tandvård.

– Svensk tandvård har en god blandning av offentlig och privat tandvård, vilket många både nordiska och europeiska länder är imponerade av. Vi tror att den kombinationen har tjänat svensk tandvård väl och den enda farhågan vi har med utredningens förslag är möjligen att man passar på att sätta upp så höga krav på form och innehåll i tillståndsprocessen att det avskräcker mindre aktörer att starta.

Upptäck mer