Annons

Annons

Fluor mot frätskador utforskas

Maria Skalsky Jarkander forskar om tanderosioner hos ungdomar. Hon har fått bidrag till en studie som tar reda på om fluorgeler kan bromsa utvecklingen.

Nästan var tredje ungdom i Stockholms län har frätskador på tänderna, visade en studie som Maria Skalsky Jarkander var projektledare för mellan 2010 och 2013. Nu gör hon en ny klinisk studie som undersöker om det går att bromsa progressionen genom behandling med olika fluorgeler. Den nya studien omfattar drygt 300 15-åringar som har milda till måttliga erosionsskador.
Maria Skalsky är specialist i pedodonti och jobbar både inom folktandvården och privat. Hon hoppas att så småningom lägga fram en doktorsavhandling vid Karolinska institutet.
Hennes projekt är ett av fyra inom tandvården som tillsammans har fått drygt 180 000 kronor i forsknings- och utvecklingsbidrag från Praktikertjänst.
De andra tre är:
* Tord Berglundh, Odontologiska kliniken, Göteborgs universitet, Periimplantit – prevalens, patogenes och behandling.
* Natalie Stempa, Munhälsan i Vaxholm, Oral hälsa hos personer med könsdysfori som genomgår könsbekräftande hormonbehandling.
* Anders Ekfeldt, Elvans Tandläkare, Abutments for single tooth implant restorations.

Upptäck mer