VR avslår oftast odontologisk forskning

När Vetenskapsrådet (VR) beviljar pengar till odontologisk forskning blir det miljonbelopp – men Sveriges största statliga forskningsfinansiär säger för det mesta nej till odontologi.

Nyheter

Munhälsoapp får forskningsbidrag

Ett projekt som görs för att utveckla en munhälsoapp för ungdomar får i år mest pengar från Patentmedelsfonden. Sju projekt får forskningsbidrag på sammanlagt 750 000 kronor.

Nyheter

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.

Forskning

Fluor mot frätskador utforskas

Maria Skalsky Jarkander forskar om tanderosioner hos ungdomar. Hon har fått bidrag till en studie som tar reda på om fluorgeler kan bromsa utvecklingen.

Nyheter

Pengar till forskning om ungdomars tandhygien

Hur motiverar man ungdomar att sköta sin tandhygien? Det ska Kajsa Henning Abrahamsson, universitetslektor vid Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet, titta närmare på. Hennes projekt ”Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende”, får drygt 2,9 miljoner kronor från forskningsrådet Forte. I...

Nyheter

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons