Annons

Annons

”För in tandvården i hälso- och sjukvårdslagen!”

Det är hög tid att integrera tandvårdslagen i hälso- och sjukvårdslagen, skriver Sofia Tranæus, Björn Klinge och Ingegerd Mejàre.

En gemensam lag, likt de i Danmark, Finland och Island, ger förutsättningar för en ökad kunskap om vårdinsatser, bättre utbildning för både blivande tandläkare och läkare och större möjligheter till medel för klinisk behandlingsforskning, anser skribenterna.
De reagerar på att tandvården har ”ignorerats” i statens senaste utredningar av hälso- och sjukvården och frågar sig om det beror på ” att ’tandvården är viktig men inte så viktig?’”
Även om patienten står för större delen av kostnaden för tandvården är det samhällets uppgift att företräda patientens intressen så att god vård på lika villkor kan erbjudas, skriver de.
Imorgon onsdag, den 9 april, ordnar Vetenskapsrådet en workshop med deltagare från politik, myndigheter, akademi och tandvård för att diskutera vad som bör göras för tandvården och dess framtid.
Till debattartikeln på Dagens Nyheter

Upptäck mer