Politiker: ändra tandvårdslagstiftningen – nu!

Tandvårdslagen bör ändras för att säkerställa att patienter med störst behov erbjuds tandvård först, skriver fyra tandvårdschefer i Folktandvården i norra Sverige.

Debatt

Ingen diagnos trots flera undersökningar

Trots flera besök på tandläkarkliniken och stora problem med tandvärk fick en minderårig patient sin diagnos först hos folktandvårdens akutklinik. Patienten hade då feber och kraftig svullnad. Nu riktar IVO kritik mot mottagningen som vare sig röntgade patienten eller remitterade honom till specialisttandvården.

Etik

Regeringen vill stärka EES-patienters rättigheter

Skyldighet att informera patienter från EES-området om vad som gäller för bland annat tillsyn och ersättning ska införas i tandvårdslagen. Det föreslår socialdepartementet.

Nyheter

”För in tandvården i hälso- och sjukvårdslagen!”

Det är hög tid att integrera tandvårdslagen i hälso- och sjukvårdslagen, skriver Sofia Tranæus, Björn Klinge och Ingegerd Mejàre.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons