Annons

Annons

Förbud mot godisreklam på gång i Norge

Marknadsföring av ”ohälsosam mat och dryck” till unga under 18 år kan komma att förbjudas i Norge. Med stöd av Stortinget utreder nu den norska regeringen ett lagförslag som ska stoppa bland annat godisreklam till barn.

I början av sommaren togs ett steg närmare ett norskt förbud mot reklam för bland annat godis och läsk till barn under 18 år. En majoritet i Stortinget röstade för att uppdra åt regeringen att ”innan årsskiftet” lagstifta om förbud mot marknadsföring av ”ohälsosam mat och dryck” till unga.

Det norska Helse- och omsorgsdepartementet bekräftar för Tandläkartidningen att man mottagit ett sådant uppdrag och att ett förslag på förbud ”är under utredning”. När regeringen behandlat frågan ska förslaget på tre månaders remiss innan ett beslut fattas i frågan.

Frågan om förbud mot godis- och sötsaksreklam är inte ny i Norge. Redan för tio år sedan föreslog det dåvarande helsedepartementet införandet av ett sådant förbud, något som nu alltså tycks vara på väg att bli verklighet.

Parallellt utreds också åtgärder för att begränsa intaget av energidrycker för unga, bland annat genom en lagstiftad åldersgräns på 16 år för försäljning.

Båda förslagen har sitt ursprung i en strategi för att minska de sociala hälsoklyftorna som den norska regeringen lade fram för Stortinget tidigare i år.

Den svenska regeringen presenterade nyligen en satsning på ett nationellt hälsoprogram för barn och unga med syftet att ”främja barns och ungas hälsa och utveckling och förebygga ohälsa”.

Om det är aktuellt med liknande marknadsförings- och försäljningsförbud som i Norge framgår dock inte. Tandandläkartidningen har sökt socialdepartementet.

Upptäck mer