Annons

Annons

Förbundet välkomnar ny inspektionsmyndighet

Tandläkarförbundet är positivt till regeringens förslag om att inrätta en särskild tillsynsmyndighet. Det skriver man i svaret till remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”.

Förslaget innebär bland annat att Socialstyrelsen även i fortsättningen ska ha ansvaret för att ta fram regler och föreskrifter inom området. Den nya tillsynsmyndigheten får rollen att granska att regelverket efterlevs.
Tandläkarförbundet har tidigare framfört kritik mot att Socialstyrelsen har dubbla roller genom att ta både fram regler och föreskrifter och utöva tillsyn. Går förslaget igenom renodlas rollerna mellan myndigheterna, vilket enligt förbundet är bra.
Tandläkarförbundet påpekar att det är viktigt att den nya tillsynsmyndigheten har personal med hög kompetens. Det är också viktigt att de tillsynsinspektörer som granskar tandvården har odontologisk kompetens.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 10, som kommer ut den 6:e september.

Upptäck mer