”Risk att tillsyn inte blir av”

Situationen är pressad på Ivo. Tvåhundra personer ska utföra all tillsyn inom svensk hälso- och sjukvård. Risken är att många anmälningar aldrig utreds. Det uppger fackliga representanter vid myndigheten.

Nyheter

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Ny tillsynsmyndighet 2013

Tillsynen inom hälso- och sjukvården, tandvården, LSS-verksamheten och socialtjänsten måste förbättras. Regeringen lägger nu fram en proposition till riksdagen om en ny tillsynsmyndighet.

Nyheter

Förbundet välkomnar ny inspektionsmyndighet

Tandläkarförbundet är positivt till regeringens förslag om att inrätta en särskild tillsynsmyndighet. Det skriver man i svaret till remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons